Prawo wodne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Ustawa t...

Dokument prywatny

Głównym kryterium pozwalającym na odróżnienie dokumentów prywatnych od dokumentów urzędowych jest kryterium wystawcy. Należy jednak zwr...