Prawo administracyjne to zakres ustawodawstwa, które dotyka zarówno osoby prywatne, jak i właścicieli firm, biznesmenów. Wielu Klientów zgłaszających się do naszej kancelarii poszukuje porady prawnej czy pomocy podczas redagowania pisma do konkretnej placówki, jednostki administracyjnej czy urzędu. Niestety, gąszcz przepisów prawnych oraz ogromna biurokracja nierzadko przerasta możliwości działania oraz wiedzę zwyczajnego obywatela. Stąd pomoc prawna w zakresie prawa administracyjno staje się dziś coraz bardziej popularna i pożądana. Prowadzone przez nas przez lata sprawy dotyczą różnych dziedzin życia społecznego. Mogą to być błędy interpretacyjne związane z prawem budowlanym, ochroną środowiska czy nawet gospodarką nieruchomościami. Staramy się wyjaśniać wszystkie nieścisłości, tłumaczyć zawiłe i nierzadko skomplikowane zagadnienia prawne, a także reprezentować naszych Klientów w postępowaniu administracyjnym czy podatkowym przed urzędem skarbową lub izbą skarbową. Nierzadko walczymy w Państwa imieniu o odszkodowania lub zadośćuczynienie w związku z błędami poczynionymi przez organy administracji publicznej.

Jesteśmy do Państwa usług, zarówno w przypadku pomocy jednorazowej, jak i trwałej. Gwarantujemy kompleksową ochronę prawną i doradztwo, które jest niewątpliwie bardzo wygodną formą działania, głównie dla firm i przedsiębiorców. Nasza kancelaria prawna jest bardzo konkurencyjna na ryku, nie tylko ze względu na wysoki poziom świadczenia usług, ale także atrakcyjne ceny.

Zajmujemy się m.in.:

 • reprezentujemy Klientów w toku postępowania administracyjnego,
 • sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego,
 • sporządzamy wszelką niezbędna dokumentację, zawiadomienia oraz odwołania od decyzji administracyjnych,
 • szczegółowo zajmujemy się całym procesem odwoławczym,
 • redagujemy opinie prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz sprawach z zakresu prawa administracyjnego, materialnego i procedury administracyjnej.
 • sporządzamy skargi od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • kompletujemy dokumentację oraz pomagamy uzyskać pozwolenia,
 • występujemy w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi,
 • sporządzamy opinie prawne, analizy,
 • doradzamy w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego,
 • prowadzimy postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • występujemy o uzyskanie interpretacji podatkowych i decyzji administracyjnych (np. pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na
 • użytkowanie obiektu budowlanego, itp.),
 • doradzamy jak pozyskać koncesje, licencje, zezwolenia,
 • pomagamy w ustaleniu wysokości opłat adiacenckich i opłat za użytkowanie wieczyste.