Prawo spadkowe – gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Także stosunki cywilno-prawne istniejące w chwili śmierci z reguły przechodzą na inny podmiot, a nie wygasają. Ze względu na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens). W Polsce kwestie związane z prawem spadkowym reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego – spadki. Podstawowe pojęcia związane z prawem spadkowym to: Spadek, Testament, Polecenie, Zapis, Zachowek, Spadkodawca, Spadkobierca, Dziedziczenie, Dziedziczenie ustawowe, Umowy dotyczące spadku, Opodatkowanie spadku.