Prawo administracyjne reguluje bardzo szeroki zakres spraw dotyczących przedsiębiorców. Do tej gałęzi prawa zaliczka się m.in. tak istotne kwestie jak zezwolenie na sprzedaż alkoholu, kontrole PIP, kontrole ITD, etc.