Jako doświadczona kancelaria prawna, która wiele lat jest obecna na rynku, oferujemy bardzo szeroką pomoc prawną w licznych dziedzinach. Zatrudniamy wykwalifikowanych prawników, którzy specjalizują się w konkretnych przepisach i ustawodawstwie polskim, aby móc Państwu zagwarantować pomoc i doradztwo na najwyższym poziomie.

Prawo gospodarcze stanowi szeroki zakres spraw związanych z działalnością, także przedsiębiorczą osób prywatnych. Z powodzeniem zajmujemy się więc kompleksową obsługą prawną spółek, a także innych firm, mniejszych bądź większych. Na Państwa życzenie stajemy się odpowiedzialni za przygotowywanie umów sprzedaży czy współpracy, leasingu, franczyzy itp. Dbamy o interesy przedsiębiorców, czuwając nad ich biznesami. Naszą główną zaletą jest kompleksowa pomoc prawna, stąd nie muszą się Państwo martwić o żadne detale czy samodzielne dopilnowanie ważnych spraw związanych z działalnością biznesową.

Szczególną uwagą obejmujemy także spółki, ponieważ ustawodawstwo bywa w tym względzie bardzo nieprecyzyjne, posiada liczne luki prawne, które mogą zostać wykorzystane przeciwko Państwu. Wykonywanie umów cywilno-prawnych, negocjowanie warunków współpracy, a nawet sprawy związane z windykacją długów, to również szerokie pole naszego działania. Gwarantujemy szczególe zapoznanie się z wszelkimi detalami sprawy oraz dociekliwość, sumienność i duże doświadczenie.

Oferujemy:

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów: umów dostawy, sprzedaży, dystrybucji, franchisingu, leasingu, umów agencyjnych, umów marketingowych, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, umów ramowych określających zakres współpracy biznesowej,
 • pomoc w zakładaniu czy likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, ale także innych podmiotów gospodarczych, również oddziałów i przedstawicielstw spółek, fundacji i stowarzyszeń,
 • kompleksową i permanentną  obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa spółek, prawa pracy, prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, prawa podatkowego czy nawet prawa konkurencji,
 • redagujemy dokumenty na potrzeby podmiotów gospodarczych,
 • przygotowujemy analizy prawne,
 • prowadzimy negocjacje umów,
 • pomoc prawną w zakresie karnego prawa gospodarczego,
 • opracowujemy dokumentację prawniczą, nie tylko umowy prawne, ale także kontrakty menadżerskie czy umowy o zakazie konkurencji,
 • prowadzimy doradztwo prawne rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariuszy czy walnych zgromadzeń,
 • pomagamy przeprowadzać restrukturyzację podmiotów gospodarczych,
 • reprezentujemy wierzycieli lub dłużników w toku postępowań upadłościowych,
 • zajmujemy się restrukturyzacją zadłużeń i doradzamy w zakresie windykacji należności,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • gwarantujemy reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • doradzamy polubowne zakończenia sporów,
 • reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także w sporach sądowych.