Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Porady Prawne Dariusz Kostyra z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42/73 03-424 Warszawa (dalej „LexVin”). Firma LexVin obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę LexVin oraz możliwości kontaktu z firmą LexVin w przypadku pytań lub wątpliwości.

Jakie rodzaje informacji gromadzi firma LexVin?

Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację w naszych witrynach, firma LexVin może poprosić go o takie dane, jak imię, adres e-mail, numer telefonu. W witrynach internetowych firmy LexVin mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług.

Przed przekazaniem firmie LexVin jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu”) należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę.

Do czego używane są zebrane informacje?

Firma LexVin wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów:

  1. do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, pokojów rozmów, forów dyskusyjnych, promocji i konkursów,
  2. do obsługi próśb o pomoc techniczną,
  3. w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu witryn, produktów i usług,
  4. do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług LexVin oraz ofert, produktów i usług od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować” poniżej),
  5. do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła, udzieleniu odpowiedzi na problem prawny, etc),
  6. do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i usług firmy LexVin, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.

Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?

Do podanych informacji mogą mieć dostęp firmy zależne, lokalni dystrybutorzy i inne współpracujące jednostki w zakresie wymaganym przez powierzone im zadania obsługi tych danych dla firmy LexVin oraz udostępniania wybranych przez użytkownika informacji i usług.

W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona firmy LexVin lub innych przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przekazania danych użytkowników.

Pliki cookie

W niektórych witrynach internetowych firmy LexVin można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

Bezpieczeństwo

Firma LexVin podejmuje wszelkie uzasadnione pod względem handlowym działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Firma LexVin nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić firmę LexVin o takiej sytuacji.

Jak się wyrejestrować

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy LexVin, skorzystaj z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości lub przejdź do obszaru rejestracji w witrynie, w której nastąpiła rejestracja, i zmień swoje ustawienia dotyczące wiadomości.

Kontakt z firmą LexVin

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Aby dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe są przechowywane przez firmę LexVin, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@lexvin.pl.