Co to są immisje?

Immisje stanowią działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiednim. W doktrynie...