Prawo cywilne, Prawo cywilne dla firm

Przynależności – co to takiego?

Przynależności w przeciwieństwie do części składowych rzeczy nie są tylko częściami rzeczy złożonej. W przeciwieństwie do nich posiadają również faktyczną i prawną samodzielność. Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.

Przynależności mają, więc na celu głównie ułatwienie korzystania z rzeczy głównej. Należy zaznaczyć, iż ze względu na ten cel są one gospodarczo podporządkowane tej rzeczy. Drugą z cech pozwalającą wyróżnić przynależności jest to, że ich gospodarczy związek z rzeczą główną jest faktyczny i trwały. Stosownie jednak do art. 51 § 3 k.c. przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną. Natomiast przynależność w przeciwieństwie do np. części składowej, może być rozdzielona od rzeczy głównej bez szkody dla tej rzeczy lub istotnej zmiany jej całości.

Wymontowanie radioodtwarzacza z samochodu.

Ważną przesłanką pozwalającą na uznanie rzeczy za przynależność jest tożsamość podmiotowa właściciela rzeczy głównej oraz przynależności. Wynika to z art. 51 § 2 k.c., który stanowi, że nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej. Jednak należy pamiętać, iż przynależność może być odrębnym od rzeczy głównej przedmiotem własności.

Stosownie do art. 52 k.c. czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba, że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. Zasadą jest więc to, iż przynależność podziela los prawny rzeczy głównej.

Jan Kowalski sprzedaje samochód. Znajdują się w nim pokrowce na fotele, pompka nożna i zestaw kluczy. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, rzeczy te przejdą na nabywcę przy przeniesieniu własności samochodu.

Jednak strony mogą wyłączyć przynależność z rozporządzenia mającego za przedmiot rzecz główną.

Jan Kowalski sprzedaje samochód jednak stwierdził, że chce pozostawić dla siebie znajdujący się w nim zestaw kluczy. Strony umowy postanowiły, iż zostaną one wyłączone z umowy sprzedaży.

Należy pamiętać, iż sama przynależność może być także odrębnym przedmiotem obrotu, jednak wskutek zmiany właściciela traci ona status przynależności.

Jan Kowalski stwierdził, iż chce wymienić radioodtwarzacz w swoim samochodzie na nowszy sprzedając jednocześnie stary. W przypadku zmiany właściciela stary radioodtwarzacz przestaje stanowić przynależność samochodu Pana Jana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *