Prawo karne

Odpowiedź na akt oskarżenia

Wniesienie przez oskarżonego pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia jest jednym z jego podstawowych prawa gwarantujących prawidłowość przebiegu procesu karnego.
Zgodnie z treścią art. 338 Kodeksu postępowanie karnego jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając go do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia.
Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć. Wskazany w art. 338 § 1 termin do składania wniosków dowodowych oraz określony w § 2 tego artykułu termin do wniesienia pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia mają charakter instrukcyjny, co oznacza, że wnioski dowodowe mogą być składane również po tym terminie, a więc i na rozprawie.
Złożenie pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia jest prawem oskarżonego, którego nie musi on wykorzystywać. Nie można żądać od oskarżonego składania takiej odpowiedzi.
W odpowiedzi oskarżony może zawrzeć polemikę ze skargą prokuratora i poczynionymi przez niego ustaleniami, a także wniosek dowodowy. Forma odpowiedzi, poza wymogiem pisemności, jest obojętna, pismo to nie musi spełniać żadnych wymogów przewidzianych dla pisma procesowego.
Warto jednak pamiętać, iż odpowiedź na akt oskarżenia jest niezmiernie istotnym pismem procesowym w sprawie i od profesjonalności przygotowania przedmiotowej odpowiedzi może zależeć wynik postępowania karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *