Prawo podatkowe

Mienie przesiedleńcze

Pod pojęciem mienia przesiedleńczego (mienia osobistego) należy rozumieć rzeczy, które przeznaczone są na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Zasady, które regulują przewóz tego mienia różnią się w zależności od tego z jakiego państwa następuje przeprowadzka.
Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej unią celną rzeczy, które przywożone są do Polski z krajów będących członkami Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.
Do mienia osobistego należy m.in.:
 1. majątek ruchomy gospodarstwa domowego, na który składają się rzeczy osobiste, meble, wyposażenie, które przeznaczone są na własny użytek określonych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych);
 2. motocykle, rowery, prywatne pojazdy mechaniczne wraz z przyczepami, przyczepy campingowe, prywatne samoloty, łodzie wycieczkowe;
 3. dobytek gospodarstwa domowego, który właściwy jest dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.
Jeżeli chodzi natomiast o mienie przesiedleńcze, które przywożone jest do Polski z państw nie należących do Unii Europejskiej to, aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty cła konieczne jest złożenie w urzędzie celnym w Polsce zgłoszenia celnego o dopuszczeniu towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła wydaje organ celny. Organ ten podejmuje decyzję w oparciu o stan faktyczny i prawny konkretnej sprawy.
Zwolnienie z cła może być udzielone tylko w stosunku do mienia osobistego, które spełnia następujące warunki:
 1. pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed datą, po której osoba przestała mieszkać w państwie nie należącym do Unii Europejskiej, które opuściła – wymagany okres używania przywożonych rzeczy może być udowodniony za pomocą np. dowodu zakupu;
 2. należy do osoby, która przebywała w państwie trzecim przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 3. jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.
Okres przebywania poza granicami Unii Europejskiej może być udowodniony m.in. za pomocą następujących dokumentów:
 1. umowy o pracę, która została zawarta na okres minimum dwunastu miesięcy;
 2. zaświadczenia z urzędu skarbowego o opłacaniu podatków przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.
Mienie przesiedleńcze może być przywożone do Polski w kilku oddzielnych partiach przez okres 12 miesięcy od daty ustalenia nowego miejsca zamieszkania.
Należy podkreślić, iż w przypadku mienia, które przenoszone jest z państwa nie należącego do Unii Europejskiej z cła nie są zwolnione nowo zakupione rzeczy.
Ponadto zwolnienie z cła  nie ma zastosowania także do:
 1. tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 2. napojów alkoholowych;
 3. środków transportu, które przeznaczone są do działalności gospodarczej;
 4. towarów, które wykorzystywane są w działalności zarobkowej lub zawodowej, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania zajęcia lub zawodu.
Warto dodać także, iż zwolnienie z cła nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z VAT oraz z podatku akcyzowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *