Prawo cywilne

Kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki określany jest także mianem kredytu handlowego lub towarowego. Stanowi on pozabankową formę finansowania działalności gospodarczej. Jest szczególnym rodzajem kredytu, w którym stronami są podmioty gospodarcze nie będące instytucjami finansującymi. kredyt ten udzielany jest przez sprzedawcę nabywcy w transakcjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Jego cechą charakterystyczną jest odroczenie terminu płatności w stosunku do daty sprzedaży. Oznacza to, iż sprzedawca wyraża zgodę na otrzymanie zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczony towar w terminie późniejszym niż termin dostawy.
Wyróżnia się klasyczną oraz nieklasyczną postać kredytu kupieckiego. Rozróżnienie to dokonywane jest z punktu widzenia warunków, na jakich kredyt ten jest udzielany. W przypadku klasycznej postaci kredytu kupieckiego nabywca towaru bądź usługi, jeżeli zapłaci wkrótce po dacie sprzedaży, ma możliwość uzyskania skonta (rabatu). Oznacza to, iż nie będzie wówczas musiał dokonać zapłaty w pełnej wysokości. Natomiast obowiązek taki będzie obciążał nabywcę w sytuacji, gdy będzie chciał skorzystać z odroczenia płatności. Jeżeli chodzi o nieklasyczny kredyt kupiecki to w jego przypadku sprzedawca nie daje możliwości otrzymania przez nabywcę skonta za wcześniejszą płatność. Należy podkreślić, iż druga ze wskazanych postaci kredytu przeważa w praktyce.
Udzielenie skonta nabywcy zależy tylko i wyłącznie od decyzji sprzedawcy.
To sprzedawcę bowiem obciąża ryzyko związane z udzieleniem tego kredytu.
Zwykła transakcja kupna-sprzedaży zmienia się w kredyt kupiecki z chwilą wyznaczenia terminu płatności za towar lub usługę odpowiednio po terminie jego dostarczenia lub jej wykonania.
Udzielenie kredytu kupieckiego może wynikać z:
  1. umowy zawartej między sprzedawcą a nabywcą;
  2. ogólnych warunków sprzedaży;
  3. terminu płatności, który określony jest na fakturze.
Udzielenie kredytu kupieckiego nie wymaga zachowania szczególnej formy.
Kredyt kupiecki ma liczne zalety w stosunku do kredytu bankowego. Po pierwsze, jest udzielany bez przeprowadzania skomplikowanej procedury. Po drugie, nabywca nie musi spełniać licznych warunków, które są wymagane od kredytobiorcy kredytu bankowego. Po trzecie, kredyt kupiecki określany jest mianem najtańszego kredytu. Określenie to wynika z faktu, iż kupujący ma możliwość dysponowania przez pewien czas cudzymi środkami. Po czwarte, kredyt ten można bardzo szybko uzyskać.
Warunki udzielania kredytu kupieckiego mogą być określone w przedsiębiorstwie w sposób indywidualny albo systemowy. Pierwsza z nich polega na tym, iż każdego nabywcę sprawdza się indywidualnie pod kątem jego wiarygodności kredytowej. Po pozytywnej weryfikacji w tym zakresie ustalane są indywidualne warunki udzielenia kredytu kupieckiego. Natomiast metoda systemowa polega na tym, iż wszystkich kontrahentów dzieli się na kategorie. Kategorie te wyznaczane są według kwoty limitu kredytowego. Do każdej kategorii przypisane są określone warunki udzielania kredytu kupieckiego.
Termin płatności przy kredycie kupieckim może być określony w sposób dowolny przez sprzedającego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *