Prawo pracy

Karta pracy

Kartę pracy określa się także mianem karty roboczej. Karta ta stanowi podstawowy dokument, który odzwierciedla pomiar pracy pracowników fizycznych. Pozwala ona ewidencjonować czas pracy poszczególnych pracowników. Przedmiotowa karta wystawiana jest przede wszystkim na określone operacje produkcyjne. Działania takie są zgodne z wykorzystywanym w danym zakładzie pracy procesem technologicznym.
Kartę pracy otrzymuje określony pracownik w momencie, gdy pracodawca powierza mu wykonanie odpowiedniej operacji. Przedmiotowy dokument jest w praktyce bardzo często stosowany w przypadku wynagrodzeń, w szczególności w przemyśle przetwórczym. Karta pracy dotyczy zazwyczaj jednego produktu, jak i jednego pracownika.
Karta pracy ma bardzo duże znaczenie. Dokument ten ułatwia bowiem ustalenie wysokości wynagrodzenia, które należne jest pracownikowi, jak również ustalenie wysokości kosztów wytwarzania określonego produktu.
Karta pracy musi spełniać określone wymogi formalne.
Do wymogów tych można zaliczyć w szczególności:
  1. szczegółowy opis danego zlecenia produkcyjnego;
  2. określenie wymogów ilościowych danego zlecenia produkcyjnego;
  3. czas, w którym następuje wykonanie określonej czynności;
  4. wskazanie osoby lub grupy osób, które wykonują określone zlecenie w procesie produkcji.
Jako podsumowanie karty pracy powinno się wpisać ocenę wykonania powierzonego pracownikowi zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *