Firma w Polsce

Jak napisać regulamin sklepu internetowego

W dobie powszechnego dostępu do Internetu niemal każdy przedsiębiorca decyduje się na sprzedaż swych towarów również w internetowym sklepie a wielu przedsiębiorców prowadzi swą sprzedaż wyłącznie poprzez sklep internetowy.
Należy jednak pamiętać, iż prowadzenie działalności w formie sklepu internetowego wiąże się również z obowiązkami określonymi w szczególności w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, Ustawie o ochronie danych osobowych, Prawie Telekomunikacyjnym.
Nieodpowiednie przygotowanie regulaminu sklepu internetowego może narazić przedsiębiorcę na dotkliwe kary m.in. z strony UOKiK czy też GIODO.
Regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowy. Szukając odpowiedzi na to pytanie należy mieć na uwadze ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
Pierwsza z nich uzależnia obowiązek zamieszczenia regulaminu od rodzaju prowadzonej działalności. Obowiązek udostępnienia regulaminu dotyczy wyłącznie sytuacji, w której przedsiębiorca świadczy usługi drogą elektroniczną, czyli np. sprzedaje muzykę on-line, oferuje usługi hostingowi itp. Sprzedaż towarów, a z taką działalnością związana jest większość sklepów internetowych, nie jest świadczeniem usług drogą elektroniczną. Umowa ma formę elektroniczną, aczkolwiek jej wykonanie, czyli dostarczenie materialnego towaru następuje w sposób tradycyjny (przesyłka pocztowa, kurier). Z przepisów tej ustawy nie wynika bezpośredni obowiązek zamieszczania regulaminu w stosunku do prowadzenia działalności, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy materialnych, chyba że przedsiębiorca obok sprzedaży świadczy usługi elektroniczne.
W drugiej z cytowanych ustaw na przedsiębiorcę zawierającego umowę na odległość nałożony jest obowiązek poinformowania konsumenta, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy min. o: danych teleadresowych, cenie produktu, zasadach zapłaty ceny, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, prawie odstąpienia od umowy, miejscu i sposobie składania reklamacji. Najłatwiejszym sposobem przedstawiania tych informacji jest sporządzenie regulaminu sklepu.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że przedsiębiorca sprzedający towary w sklepie internetowym jest zobowiązany do poinformowania konsumenta o ważnych kwestiach zawarcia i wykonania umowy a najwygodniejszym tego sposobem jest napisanie regulaminu.
Niestety tworzenie regulaminu sklepu internetowego wcale nie jest najprostsze. Wiąże się to głównie z tym, że nie ma jednego przepisu prawnego, który określałby dokładnie co wolno sprzedającym online oraz to, jakie prawa mają internetowi kupujący. Sprzedający muszą przede wszystkim przestrzegać przepisów, jakie obowiązują tradycyjnych przedsiębiorców (działających poza wirtualną rzeczywistością) oraz dodatkowo stosować się do regulacji, jakie odnoszą się do działalności w internecie.
Nie zawsze warto wzorować się na „kolegach z branży”, czy ogólnie na innych sklepach w sieci jeśli chodzi o regulamin, ponieważ sklepy internetowe popełniają masę błędów, które gdy w końcu zostaną przez kogoś zauważone (np. przez klienta, który zaznajomiony jest nieco bardziej z przepisami prawnymi), mogą przyczynić się do niemiłych konsekwencji (głównie finansowych). Nie można bowiem w żadnej sytuacji tworzyć reguł sprzecznych z obowiązującym prawem, tylko dlatego że jest to wygodne. Dlatego stworzenie regulaminu sugerujemy powierzyć profesjonalistą np. Kancelarii Prawnej LexVin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *