Transport drogowy

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego jest wyspecjalizowaną formacją umundurowaną i uzbrojoną, posiadającą prawo użycia broni i środków przymusu, poruszającą się co do zasady pojazdami uprzywilejowanymi.
Inspekcja Transportu Drogowego kierowcą i właścicielom firm transportowych kojarzy się na ogół z gigantycznymi karami wymierzanymi przez itd. – sięgającymi niejednokrotnie kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Inspekcja Transportu Drogowego została utworzona w celu kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Powołanie jej było również jednym z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej. W tworzeniu struktur itd uczestniczyli eksperci-przedstawiciele z Francji i Niemiec w ramach projektu PHARE PL 9908.01.
Pierwsi inspektorzy rozpoczęli pracę 1 października 2002 r. (80 osób pełniących służbę na drogach całej Polski).
Inspekcją Transportu Drogowego kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, który stanowi centralny organ administracji rządowej, podległy ministrowi do spraw transportu. Formacja oparta jest na 16 delegaturach Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Kierują nimi Wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego. W całym kraju zatrudnionych jest ok. 325 inspektorów[2]. Wykryte przez nich nieprawidłowości trafiają do Centralnej Ewidencji Naruszeń, którą prowadzi Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Dolnośląski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Bolesława Krzywoustego 2 58-500 Wrocław
tel. (0-71) 326-51-60 fax (0-71) 326-51-61
Kujawsko – Pomorski Inspektorat Transportu Drogowego
ul Konarskiego 1 85-950 Bydgoszcz
tel.(0-52) 323-83-43 fax.(0-52) 323-83-45
Lubelski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin
tel.(0-81)740–69–71 do 73 fax. (0-81)740–64–37
Lubuski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Teatralna 30 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 72-55-101 fax. (95) 7 255 114
Łódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź
tel. (0-42) 63-98-068 fax. (0-42) 63-98-102
Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Bratysławska 5 31-201 Kraków
tel. (0-12) 41-65-120 fax. (0-12) 41-65-130
Mazowiecki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Bolesława Limanowskiego 29A 26 – 610 Radom
Tel/Fax: (48) 363-51-87
Opolski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Wrocławska 170 45-836 Opole
tel. (0-77) 47-42-122 fax. (0-77) 47-46-873
Podkarpacki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Boya-Żeleńskiego 18 35-105 Rzeszów
tel: (0-17) 850-46-71 fax: (0-17) 850-46-77
Podlaski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Kombatantów 4 15-110 Białystok
tel: (0-85)662-30-77 fax: (0-85)662-30-53
Pomorski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Jaśkowa Dolina 50 80–251 Gdańsk
tel: (0-58) 524-12-80 fax: (0-58) 524-12-92
Śląski Inspektorat Transportu Drogowego
40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38
Świętokrzyski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Zagnańska 232 25-563 Kielce
tel. (0-41) 362-54-00 fax. (0-41) 362-48-47
Warmińsko – Mazurski Inspektorat Transportu Drogowego
ul.Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn
tel. (0-89) 533-46-16 fax. (0-89) 537-14-10
Wielkopolski Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Góralska 2 60-623 Poznań
tel. (0-61) 656-77-11 fax. (0-61) 656-77-10
Zachodniopomorski Inspektorat Transportu Drogowego
Lubieszyn 10J 72-002 Dołuje
tel. (0-91) 311-56-33 fax. (0-91) 311-56-41
Głównym celem działalności Inspekcji Transportu Drogowego jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie degradacji dróg, oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *