Prawo administracyjne, Prawo administracyjne firm

Budynek gospodarczy

W przypadku, gdy projekt budynku gospodarczego wynosi nie więcej niż 25 mkw powierzchni ma charakter parterowy i jest wolno stojący przepisy prawa nie wymagają uzyskania pozwolenia na jego budowę. W powyższej sytuacji wystarczające jest zgłoszenie zamiaru budowy staroście bądź prezydentowi. Pozwolenie na budowę będzie jednak wymagane, gdy zamierzamy wybudować na działce więcej niż jeden budynek gospodarczy, których łączna powierzchnia przekracza 50 mkw.
Budowę budynku gospodarczego można rozpocząć w ciągu 2 lat, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru budowy właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zawiera definicję budynku gospodarczego. Przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Przepisy wskazanego rozporządzenia powinno być uwzględniane przy decydowaniu o usytuowaniu na działce projektu budynku gospodarczego. Usytuowanie to obejmuje:
 1. odległość od budynku mieszkalnego;
 2. odległość od granicy sąsiedniej działki;
 3. odległość od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.
Odległość budynku gospodarczego od budynku mieszkalnego
Jeżeli na działce stoi już dom jednorodzinny planując usytuowanie budynku gospodarczego nie można pominąć przepisów wyżej wskazanego rozporządzenia, które dotyczą warunków ochrony budynków przed zacienieniem.
Budynek gospodarczy nie może rzucać cienia na dom jednorodzinny i ograniczać dostępu do naturalnego światła.
Odległość budynku gospodarczego od granicy sąsiedniej działki
Co do zasady budynek gospodarczy nie może być usytuowany w odległości bliższej niż:
 1. z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m;
 2. bez otworów okiennych lub drzwiowych – 3 m.
Od zasady tej przepisy rozporządzenia dopuszczają jednak wyjątki jedynie przy spełnieniu następujących warunków:
 1. w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – 1,5 m;
 2. w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli działka ma szerokość mniejszą niż 16 m – 1,5 do 3 m;
 3. w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych, jeżeli długość tego budynku jest mniejsza niż 5,5 m, a wysokość mniejsza niż 3 m – bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m.
Odległość budynku gospodarczego od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce
Budynek gospodarczy może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 8 m ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w przypadku, gdy na sąsiedniej działce stoi:
 1. budynek mieszkalny;
 2. budynek zamieszkania zbiorowego;
 3. budynek użyteczności publicznej;
 4. wydane jest pozwolenie na budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *