Prawo administracyjne

Altana

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć czym właściwie jest budowlana o nazwie Altana. Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in. altan o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczna tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
W przepisach prawa budowlanego nie została zawarta definicja „altany”. Brak wiążącej definicji powoduje, że kwalifikacji obiektu zwanego altaną należy dokonać po analizie formy, funkcji oraz gabarytów budowli.
Definicja altany opublikowana w Wikipedii brzmi „lekka budowla, często ażurowa, stawiana w ogrodzie, często ozdobna. Ma za zadanie chronić przed deszczem i słońcem. Miejsce spotkań i odpoczynku. (…) Dzisiaj także letni domek w ogródku.”
Natomiast zgodnie z definicją słownikową altana – to budowla o lekkiej konstrukcji, często z ażurowymi ścianami mająca na celu chronić przed słońcem, wiatrem czy deszczem, przeznaczona na okazjonalny pobyt ludzi. (w: Słownik języka polskiego” PWN). Podobnie w literaturze fachowej: „altana – (chłodnik, ciennik) lekka budowla, często ażurowa, stawiana w ogrodzie, często ozdobna, również niewielki plac zacieniony przez krąga drzew. Ma za zadanie chronić przed deszczem i słońcem. Miejsce spotkań i wypoczynku.”- (w: Longin Majdecki – „Historia Ogrodów T. 2. Od XVIII wieku do współczesności, PWN, Warszawa 2008.).
Jak widać mianem altany możemy określać zarówno lekkie zadaszone budowle nie posiadające ścian (dach jest oparty na kilku słupach) jak i również niewielkie domki. Przepisy dotyczące budowy altan na działkach określają głównie dopuszczalne maksymalne rozmiary altany oraz wymaganą odległość budowanych altan od ogrodzenia działki. Kwestie te reguluje Regulamin ROD, Ustawa o ROD, Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.5.
Regulamin ROD wskazuje, iż altana jest budynkiem parterowym, zapewniająca rodzinne warunki do wypoczynku. Altana może być podpiwniczona i posiadać poddasze użytkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *