Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika
 • Ciąża w okresie wypowiedzenia

  26.09.2014

  Dnia 31 sierpnia 2014 roku skończył mi się okres wypowiedzenia umowy pracę. Pracowałam na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony a wypowiedzenie otrzymałam w związku z reedukacją etatów. Obecnie dowiedziałam się, że jestem w 7 tygodniu ciąży. Czy mam prawo powrotu na wcześniej zajmowane stanowisko?

 • Zachowek w prawie spadkowym

  19.12.2013

  O zachowku stanowią przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jego istota polega na ochronie osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie o świadczenie pieniężne skierowane do powołanych spadkobierców.

 • Sprzeciw do nakazu zapłaty

  03.12.2013

  Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, w przeciwieństwie do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, nie jest uzależnione od wniosku powoda.

 • Powództwo przeciwegzekucyjne

  19.10.2013

  Powództwo przeciwegzekucyjne uregulowane jest w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z jej przepisami dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia.

 • Podział majątku po orzeczeniu rozwodu

  18.10.2013

  Podział majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków może być dokonany także w procesie rozwodowym, pod warunkiem jednakże, iż przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 

 • Postanowienie, wniosek o stwierdzeniu nabycia…

  18.10.2013

  Stwierdzenie nabycia spadku regulują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku wszczynane jest jedynie na wniosek.

 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  18.10.2013

  Warunkowe umorzenie postępowania jest samoistnym środkiem probacyjnym, który nie jest związany ze skazaniem sprawcy, a tym samym nie może zostać połączony z wymierzeniem mu kary. Instytucja warunkowego umorzenia postępowania została uregulowana w art. 66 Kodeksu karnego.

Zapytaj prawnika