Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Dyspozycja na wypadek śmierci

08.03.2013
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci- wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.
 
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci stanowi czynność prawną o charakterze jednostronnym. Stanowi ona wyjątek od reguły zgodnie, z którą jedynie przez testament dopuszczalne jest rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. 
 
Dyspozycja na wypadek śmierci nie może dotyczyć rachunku wspólnego, którym jest rachunek bankowy  prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być dokonana jedynie na rzecz wskazanych w przedmiotowej ustawie osób. Może być ona dokonana na rzecz kilku osób. Posiadacz rachunku w dyspozycji powinien wskazać sumę, która po jego śmierci ma być wypłacona każdej z osób. Ponadto suma ta nie musi być określona w sposób bezpośredni. Posiadacz może np. zaznaczyć, iż wskazanej osobie ma być wypłacona kwota w pełnej wysokości limitu ustawowego.
 
Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Należy podkreślić, iż posiadacz rachunku może dowolnie określić kwotę, która ma być wypłacona wskazanej osobie. Wynika to z faktu, iż w chwili dokonywania dyspozycji limit wskazany w ustawie może być różny od limitu obowiązującego w chwili jego śmierci. 
 
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana (art. 56 ust. 3 PrBank).
 
Zmiany lub odwołania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci należy dokonać na piśmie,.
 
W przypadku, gdy posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza wyżej wskazany limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 
Kwota wypłacona na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku (art. 56 ust. 5 PrBank).
 
Należy podkreślić, iż w przypadku, gdy wskazana w treści dyspozycji na wypadek śmierci osoba nie należy do kręgu osób określonych w ustawie prawo bankowe to dyspozycja taka jest nieważna, suma, która miała jej zostać wypłacona wchodzi w skład spadku po posiadaczu rachunku.
 
Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem przepisów prawa są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza. 
 
Wypłata dokonana po śmierci posiadacza karty płatniczej z jego rachunku bankowego, nie może być traktowana jako wypłata dokonana innej uprawnionej osobie (Wyrok SA w Warszawie z dnia 31 marca 2008 r., III AUa 197/2008).


Tagi: rachunek, prawo bankowe

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły