Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Najniższa emerytura

16.02.2013
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Kwota najniższej emerytury określona jest w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Należy podkreślić, iż świadczenia ustalone w kwocie niższej niż kwota najniższej emerytury, w tym także świadczenia ustalone wraz ze zwiększeniami, podwyższa się do kwoty najniższej emerytury z urzędu, a jeżeli jego wypłata była wstrzymana - po wznowieniu wypłaty. Podwyższenie to ma zastosowanie także do świadczeń przyznanych zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych ubezpieczonym zamieszkałym w Polsce, w taki sposób, aby suma świadczenia przyznanego na podstawie ustawy i świadczenia zagranicznego nie była niższa od kwoty najniższej emerytury. 
 
Istotnym jest fakt, iż emerytury przysługującej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie podwyższa się do kwoty najniższej emerytury, jeżeli przysługuje ona osobie, która ma ustalone prawo do emerytury wojskowej obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) lub do emerytury policyjnej obliczonej według zasad określonych w art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).
 
W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową, jest niższa niż kwota najniższej emerytury, emeryturę przysługującą z FUS, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:
 1. mężczyzna - osiągnął wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1b przedmiotowej ustawy, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat;
 2. kobieta - osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a przedmiotowej ustawy, i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat.
 
Okres składkowy i nieskładkowy wynosi:
 1. 20 lat - do dnia 31 grudnia 2013 r.;
 2. 21 lat - od dnia 1 stycznia 2014 r.;
 3. 22 lata - od dnia 1 stycznia 2016 r.;
 4. 23 lata - od dnia 1 stycznia 2018 r.;
 5. 24 lata - od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 
Podwyższenie kwoty świadczenia podlega refundacji z budżetu państwa.
 
Co roku emerytury i renty są waloryzowane. Waloryzacja ta następuje zawsze po 1 marca danego roku. 
 
Podwyżka emerytury przyznawana jest z urzędu każdemu uprawnionemu. W związku z tym nie jest wymagane składanie żadnego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
 
Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Obejmuje ona emerytury przyznane przed terminem waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
 
W 2013 r. nastąpi procentowa waloryzacja emerytur. Procent podwyżki emerytur uzależniony jest od inflacji i realnego wzrostu płac. Natomiast w 2012 r. mieliśmy do czynienie z waloryzacją kwotową. Wówczas każdy emeryt, czy też rencista otrzymał taką samą podwyżkę emerytury lub renty niezależnie od wysokości pobieranego przez niego świadczenia. Natomiast w roku 2013 wysokość podwyżki emerytur oraz rent nie będzie jednakowa dla wszystkich uprawnionych. Wysokość tej podwyżki jest bowiem uzależniona od wysokości świadczenia dotychczas pobieranego. 
 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 831) wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent została ustalona na poziomie 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W związku z tym uwzględniając inflację oraz realny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2012 stawka waloryzacyjna w 2013 r. kształtuje się na poziomie 4,48 procenta. 
 
W 2012 roku najniższa emerytura wynosiła 799 zł i 18 groszy brutto. Natomiast od 1 marca 2013 roku najniższa emerytura wynosić będzie 834 zł i 98 groszy brutto. Mnożąc bowiem kwotę najniższej emerytury z 2012 roku przez wyżej wskazaną stawkę waloryzacyjną otrzymuje się kwotę 35 zł i 80 groszy. 
 
Od 1 marca 2013 roku najniższa emerytura wynosić będzie 834 zł i 98 groszy brutto.


Tagi: emerytura

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły