Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Artykuł 52 Kodeksu pracy

02.01.2013
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

Artykuł 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) reguluje rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

 
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika stanowi oświadczenie woli, które składane jest przez jedną stronę stosunku pracy – pracodawcę drugiej stronie – pracownikowi. Oświadczenie to skutkuje natychmiastowym ustaniem stosunku pracy, a ściślej mówiąc stosunek pracy ustaje z chwilą, gdy oświadczenie to dotarło do drugiej strony w taki sposób, ze mogła się zapoznać z jego treścią. Na podstawie omawianej czynności prawnej stronom wolno rozwiązać każdą umowę o pracę. Konieczne jest jednakże zaistnienie przesłanek wskazanych w przepisach Kodeksu pracy. 
 
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być złożone na piśmie. W oświadczeniu tym powinna znaleźć się przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę, a także pouczenie pracownika o przysługujących mu środkach prawnych. 
 
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić jedynie wówczas, gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w art. 52 k.p. Przesłanki te są następujące:
 1. wystąpienie zdarzenia, które stanowi przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy;
 2. zasięgnięcie opinii, a w pewnych sytuacjach zgody reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej;
 3. złożenie oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę na piśmie ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.
 
Do zdarzeń, które stanowią przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ustawodawca zaliczył:
 1. ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych – należy podkreślić, iż pracownik musi naruszyć podstawowe obowiązki pracownicze, a to naruszenie musi mieć charakter ciężki; podstawowe obowiązki pracownika wskazane zostały m.in. w przepisie art. 100 k. p.; co do zasady przepisy Kodeksu pracy nie określają, które obowiązki mają charakter podstawowy; natomiast ocena stopnia naruszenia obowiązku pracowniczego zależy od okoliczności konkretnego przypadku; powinno się przy tym brać pod uwagę całokształt postępowania danego pracownika, a nie tylko jego jednorazowe zachowanie;
 2. popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem – przestępstwo może stanowić samodzielną podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  • zostało popełnione w czasie trwania stosunku pracy;
  • dyskwalifikuje daną osobę jako pracownika na zajmowanym stanowisku;
  • jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku – należy podkreślić, iż tylko utrata z winy pracownika uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 k.p.).
 
Należy podkreślić, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracodawcy.
 
Kontrola rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę sprawowana jest przez zakładowe organizacje związkowe. Kontrola ta dotyczy zarówno pracowników, którzy są członkami związków zawodowych, a także pracowników, na których obronę związek wyraził zgodę. Przepisy ustawy wskazują dwie formy kontroli: opinię oraz zgodę. Pracodawca obowiązany jest podjąć decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. Natomiast zgoda zakładowej organizacji związkowej wymagana jest w przypadku, gdy pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych z niektórymi pracownikami szczególnie chronionymi. Dotyczy to w szczególności:
 1. społecznego inspektora pracy;
 2. pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 1 k.p.);
 3. pracownika będącego chronionym członkiem zarządu lub działaczem zakładowej organizacji związkowej.


Tagi: kodeks pracy

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 19.09.2013 Aleksandra napisał(a):

  Od 09.09 pracowałam w pewnym sklepie.. kierowniczka zapewniła mnie, że umowę dostanę na drugi dzień , lecz niestety nie otrzymałam takiej umowy ani niczego na piśmie co zawierałoby warunki pracy , wynagordzenie itd. Pracowałam od poniedziałku do soboty (za sobote przysługuje dzień wolny ) , we wtorek w następnym tygodniu dziecko mi zachorowało i sie zapytałam czy mogłabym wziąć wolne - odpowiedź była pozytywna . W środę stan dziecka się pogorszył i po ponownej wizycie u lekarza dostałam L4 na opiekę nad dzieckiem . W czwartek usłyszałam rozmowę kierowniczki z kimś ? podczas gdy ja rozmawiałam z koleżanką z pracy przez telefon , że mam się zgłosić do biura żeby jakieś papiery uzupełnić i że zostanę zwolniona dyscyplinarnie...?
  Pytanie z mojej strony :
  Jak mogę zostać zwolniona dyscyplinarnie bez żadnej umowy?
  Czy w związku ze zwolnieniem nie ze swojej winy mogę ubiegać się o odszkodowanie?
  Czy mogę zostać zwolniona na zwolnieniu lekarskim?

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły