Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Artykuł 288 Kodeksu karnego

27.12.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Artykuł 288 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) penalizuje przestępstwo niszczenia mienia. Zgodnie z przepisem tego artykułu kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla. Ściganie wyżej wskazanych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
 
Cudza rzecz
 
Przez użyte w przepisie art. 288 k.k. pojęcie „cudza rzecz” należy rozumieć rzecz, która nie należy do sprawcy zniszczenia, a także rzecz, której sprawca zniszczenia nie jest współwłaścicielem. Natomiast w przypadku, gdy sprawca przedmiotowego przestępstwa jest współwłaścicielem zniszczonej rzeczy to ponosi on odpowiedzialność jedynie za zniszczenie rzeczy w części, która przewyższa przysługujący mu udział. Dla małżonków cudzą rzeczą jest rzecz, która wchodzi w skład ich majątku wspólnego. 
 
Dla ponoszenia odpowiedzialność karnej z art. 288 k.k. istotna jest wartość zniszczonej rzeczy.
 
W przypadku, gdy wartość zniszczonej rzeczy przewyższa kwotę 250 zł to sprawca podlegać będzie odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 288 k.k. Natomiast w przypadku, gdy wartość ta nie przekracza wskazanej wyżej kwoty lub, gdy przedmiotem zniszczenia są rzeczy niemajątkowe (są to rzeczy, które mają charakter sentymentalny, pamiątkowy) to czyn sprawcy stanowić będzie wykroczenie, za które ponosić on będzie odpowiedzialność z art. 124 lub 126 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).
 
Niszczenie, uszkadzanie, czynienie niezdatną do użytku
 
Zgodnie z przepisem art. 288 k.k. działanie sprawcy musi polegać na niszczeniu, uszkadzaniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy. W związku z powyższym przedmiotowe przestępstwo obejmuje zarówno całkowite zniszczenie rzeczy, jak i znaczne jej uszkodzenie uniemożliwiające używanie rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, a także uczynienie rzeczy niezdatną do użytku poprzez pozbawienie jej właściwości użytkowych. 
 
Wniosek o ściganie
 
Jak wyraźnie wynika z przepisu art. 288 kodeksu karnego ściganie sprawcy omawianego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. W związku z tym organy ścigania nie działają z własnej inicjatywy. Do podjęcia przez nie działań konieczne jest wyraźne żądanie pokrzywdzonego w postaci wniosku o ściganie. 
 
Wniosek o ściganie może być złożony jedynie przez pokrzywdzonego.
 
W przypadku, gdy wniosek ten złoży osoba nie będąca pokrzywdzonym organy ścigania nie mogą podjąć żadnych działań poza zawiadomieniem pokrzywdzonego o możliwości złożenia takiego wniosku. 
 
Wniosek o ściganie może zostać cofnięty. Jednakże do jego skutecznego cofnięcia wymagana jest zgoda:
 1. prokuratora – do czasu wniesienia do sądu aktu oskarżenia;
 2. sądu – do chwili odczytania aktu oskarżenia na pierwszej rozprawie.
 
W przypadku, gdy wniosek o ściganie zostanie skutecznie cofnięty następuje umorzenie postępowania w sprawie. Ponadto należy wyraźnie podkreślić, iż raz cofnięty wniosek o ściganie nie może zostać ponownie złożony. 
 
Wniosek o ściganie może zostać złożony zarówno ustnie do protokołu, jak i pisemnie. 
 
Zniszczenie rzeczy a ubezpieczenie
 
W przypadku, gdy zniszczona rzecz była ubezpieczona pokrzywdzony powinien zawiadomić o przestępstwie nie tylko organy ścigania, ale także ubezpieczyciela. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować odpowiednim zmniejszeniem przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania lub odstąpieniem od jego wypłaty. Podstawą takich działań ubezpieczyciela jest przepis art. 818 § 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Tagi: kodeks karny, niszczenie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły