Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Jak napisać pozew o alimenty ?

19.12.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Pisząc pozew o alimenty należy brać pod uwagę przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). 
 
Sąd właściwy do wniesienia pozwu o alimenty
 
W pozwie o alimenty tak, jak w każdym piśmie procesowym powód powinien wskazać sąd właściwy, do którego pozew jest wnoszony. 
 
Sądem właściwym do wniesienia pozwu o alimenty jest sąd rejonowy. 
 
W pozwie należy wskazać sąd rejonowy, jego siedzibę oraz wydział właściwy do rozpatrzenia sprawy. 
 
W przypadku pozwu o alimenty występuje właściwość przemienna. Oznacza to, iż przedmiotowy pozew można wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Wybór pomiędzy tymi dwoma sądami należy do powoda. W sytuacji jednak, gdy strona pozwana nie ma miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej, powództwo można wytoczyć wyłącznie przed sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda. 
 
W przypadku, gdy osoba zobowiązana do alimentów ma miejsce zamieszkania za granicą powód może dochodzić alimentów przed sądem polskim. 
 
Strona powodowa
 
W pozwie o alimenty powinno się wskazać osobę, która wnosi o ich zasądzenie. Przykładowo wskazać można, iż to dziecko jest uprawnione do wystąpienia z powództwem o alimenty dla siebie. Jednakże w postępowaniu dziecko powinno być reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, którym może być jedno z rodziców lub opiekun. Osobę tą należy wskazać jako działającą w imieniu dziecka. 
 
Strona pozwana
 
W pozwie należy w sposób prawidłowy określić osobę, od której żąda się alimentów. Określenie to powinno być dokonane poprzez wskazanie jej imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. 
 
Wnioski, które mogą być zamieszczone w pozwie o alimenty
 
Przede wszystkim w pozwie o alimenty powód powinien zawrzeć żądanie, aby sąd zasądził określoną kwotę alimentów, które mają być płatne miesięcznie. Powód powinien wskazać także dzień, do którego strona pozwana powinna uiszczać żądaną kwotę alimentów. Natomiast inne wnioski mogą być zawarte w pozwie o alimenty według uznania. Są to wnioski, które mogą być zawarte w każdym pozwie. Należą do nich m.in. wniosek o zasądzenie od strony pozwanej kosztów procesu, wniosek o wezwanie na rozprawę świadków. Można także wnieść o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Trzeba jednak podkreślić, iż sąd z urzędu nadaje rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi zasądzającemu alimenty co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.
 
Uzasadnienie pozwu
 
W uzasadnieniu pozwu o alimenty powinno się wykazać istnienie przesłanek obowiązku alimentacyjnego. Przede wszystkim powód powinien wykazać, iż strona pozwana ma możliwości zarobkowe i majątkowe pozwalające mu na wywiązywanie się z żądanych alimentów. Strona powodowa powinna także wskazać, iż nie ma żadnego majątku, z którego dochód mógłby pozwolić jej na pokrycie kosztów jej utrzymania. Każda ze wskazanych wyżej okoliczności powinna być udowodniona konkretnym dowodem, np. zeznaniami świadków, dokumentami. 
 
Załączniki do pozwu
 
Należy podkreślić, iż powód obowiązany jest wymienić w spisie załączników wszystkie dokumenty, na które powołał się w treści pozwu. Załączniki te wraz z odpisami dla strony przeciwnej powinny być dołączone do pozwu. Należy załączyć także odpis pozwu. 
 
Podpis 
 
Pozew o alimenty tak, jak każdy inny pozew, powinien być podpisany własnoręcznie przez wnoszącego. pozew, który nie został podpisany nie będzie rozpoznany przez sąd. 
 
Opłaty
 
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) strona, która wnosi pozew o alimenty jest zwolniona z mocy prawa od ponoszenia kosztów sądowych. 
 
Strona dochodząca alimentów zwolniona jest z mocy samego prawa od kosztów sądowych.
 
Termin przedawnienia roszczenia
 
Należy podkreślić, iż roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem 3 lat. W związku z tym uprawniony może dochodzić nie tylko bieżących alimentów, ale także zaległych. 


Tagi: pozew, alimenty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły