Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Odpowiedź na pozew

13.12.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Przepisy regulujące wniesienie odpowiedzi na pozew zawarte są w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
 
Co do zasady wniesienie odpowiedzi na pozew jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem pozwanego.
 
Jednakże w pewnych sytuacjach sąd może zobowiązać pozwanego do wniesienia przedmiotowego pisma. Należy podkreślić, iż obecnie został zniesiony obowiązek składania odpowiedzi na pozew przez przedsiębiorców w sprawach gospodarczych. Jednak w niektórych innych sprawach sąd może zobowiązać pozwanego do wniesienia odpowiedzi na pozew wyznaczając na to termin, który nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Decyzja w tej kwestii należy do sądu. Najczęściej pozwany ma obowiązek złożenia omawianego pisma procesowego w sprawach skomplikowanych, które wymagają wielu rozliczeń między stronami. Obowiązek ten powinien być nałożony na stronę postępowania przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę. Sąd może również zobowiązać strony do wniesienia pism przygotowawczych, które mają na celu przygotowanie rozprawy. Sąd powinien oznaczyć porządek składania tych pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. W pismach tych należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. W pismach przygotowawczych strony mogą wskazywać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.
 
Odpowiedź na pozew wniesioną po upływie wyznaczonego terminu sąd zwraca. Nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych. 
 
Odpowiedź na pozew powinna spełniać wymogi, jakie przepisy ustawy przewidują dla pism procesowych. Wymogi te są następujące:
 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. sygnaturę sprawy;
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 5. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 6. wymienienie załączników.
 
W odpowiedzi na pozew pozwany może także zażądać, aby sąd wezwał na rozprawę konkretnych świadków, powołał biegłych, czy też dokonał oględzin. Ponadto pozwany może wnioskować o to, by sąd zobowiązał powoda do dostarczenia na rozprawę konkretnego dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia dowodu, którym dysponuje powód. Pozwany może domagać się także, aby sąd sprowadził na rozprawę dowody, które znajdują się w innych sądach, urzędach albo u osób trzecich. W przedmiotowym piśmie strona pozwana może żądać także przeprowadzenia rozprawy tylko w jej obecności, co zapobiega wydaniu wyroku zaocznego w przypadku, gdy nie stawi się w sądzie. 
 
Istotnym jest fakt, iż sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
 
Zawarcie przez dłużnika w odpowiedzi na pozew stwierdzenia, że uznaje roszczenie „za zasadne”, nie wyklucza późniejszego podniesienia zarzutu przedawnienia (Wyrok SN z dnia 19 marca 1997 r., II CKN 46/97).
 
Nie sporządzenie przez pozwanego odpowiedzi na pozew pomimo tego, ze taki obowiązek nałożył na niego sąd może skutkować uznaniem przez sąd, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń do twierdzeń, które zostały wskazane przez powoda w pozwie.
 
Należy podkreślić, iż w odpowiedzi na pozew strona pozwana nie musi powoływać się na fakty powszechnie znane, które sąd bierze pod uwagę z urzędu.  
 
Do odpowiedzi na pozew pozwany powinien załączyć odpis dla strony przeciwnej. W przypadku, gdy w sprawie występuje większa liczba powodów, pozwany powinien dołączyć odpis dla każdego z nich. 
 
Odpowiedź na pozew razem z załącznikami pozwany obowiązany jest złożyć w sądzie. Następnie sąd ten doręcza omawiane pismo procesowe powodowi. Natomiast w toku postępowania strony mogą doręczać sobie odpisy pism wzajemnie pod warunkiem jednak, że są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. W przypadku skorzystania z takiej możliwości profesjonalny pełnomocnik powinien do pisma procesowego wniesionego do sądu dołączyć dowód jego doręczenia drugiej stronie albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. Nie dołączenie takiego dowodu stanowi brak formalny i skutkuje zwróceniem pisma przez sąd bez wzywania do usunięcia braku. 


Tagi: pozew

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły