Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra

Jako radca prawny, prowadzący swoją kancelarię na terenie Warszawy, świadczę pomoc zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Pomoc udzielana jest klientom zarówno w formie tradycyjnej, w siedzibie kancelarii, jak i online.

Kim jest radca prawny?

Jest to przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, który oferuje swoim klientom wsparcie w formie konsultacji, porad, przygotowania opinii, aktów oraz poprzez reprezentowanie swojego klienta w sądzie. Jest osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie i wpisaną na listę radców prawnych. Jego kancelaria jest zatem miejscem, w którym można otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy prawnej.

Czym zajmuje się radca?

Jego podstawowym zajęciem jest świadczenie klientom wsparcia, obejmującego najczęściej udzielanie porad, sporządzanie pism, reprezentowanie klienta przed sądami czy opiniowanie umów lub tworzenie opinii. Jego wsparcie może być adresowane zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

W naszej kancelarii, udzielana jest pomoc, zarówno online, jak i stacjonarna, z prawa rodzinnego, cywilnego, mieszkaniowego, podatkowego, karnego, pracy, administracyjnego, handlowego, cywilnego, autorskiego, zagadnień związanych z odszkodowaniami, rozwodami i nie tylko.

Prawo wodne

12.12.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia zmiana weszła w życie 29 grudnia 2011 r. Wprowadziła ją ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195). Natomiast z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie kolejna zmiana przedmiotowej ustawy. Zostanie ona wprowadzona ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 951). 
 
Ustawa prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Ponadto przedmiotowa ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Zgodnie z jej przepisami gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w taki sposób, aby działając w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. Gospodarowanie wodami jest oparte na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zasobowe.
 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Prawo wodne organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:
 1. minister właściwy do spraw gospodarki wodnej;
 2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej;
 3. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - jako organ administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
 4. wojewoda;
 5. organy jednostek samorządu terytorialnego.
 
Przepisy przedmiotowej ustawy mają zastosowanie do wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych. Ponadto przepisy tej ustawy mają zastosowanie również do wód morza terytorialnego w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych oraz przed powodzią, a w pozostałym zakresie - w przypadkach w niej określonych. Natomiast przepisów ustawy prawo wodne nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych oraz do wód morza terytorialnego w zakresie, w jakim korzystanie z tych wód uregulowane jest odrębnymi przepisami. Ponadto omawiana ustawa nie narusza przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.) w zakresie kompetencji organów administracji morskiej.
 
W zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) ustawy Prawo wodne nie stosuje się do:
 1. poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych;
 2. solanek, wód leczniczych oraz termalnych;
 3. wprowadzania do górotworu wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych oraz wykorzystanych wód, o których mowa w pkt 2.
 
Przepisów przedmiotowej ustawy nie stosuje się także do korzystania z wód zgromadzonych za pomocą urządzeń oraz instalacji technicznych niebędących urządzeniami wodnymi.


Tagi: prawo, woda

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Porady prawne online
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły