Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Budowa domu na działce rolnej

12.12.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Budowa domu na działce rolnej jest bardzo korzystna dla inwestora. Wynika to z faktu, iż cena działki rolnej jest znacznie niższa od ceny działki budowlanej. Należy jednakże podkreślić, iż na działce rolnej budować może jedynie rolnik. Natomiast osoby, które nie spełniają wymogów ustawowych uznania za rolnika mogą jedynie zakupić siedlisko. Jest to grunt rolny z istniejącą zabudową przeznaczoną na gospodarstwo rolne.
 
Tylko rolnik może wybudować dom na działce rolnej.
 
Kto jest rolnikiem?
 
Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Uważa się, że osoba fizyczna:
 1. osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
  • pracuje w tym gospodarstwie;
  • podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;
 2. posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
  • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
  • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
 
Jakie warunki powinna spełniać działka rolna?
 
Rolnik może wybudować na działce rolnej tzw. siedlisko.
 
Zabudowa siedliskowa przeznaczona będzie na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo to będzie prowadził sam rolnik-inwestor. 
 
Przepisy prawa przewidują wymóg, iż zabudowa siedliskowa musi być zgodna z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który uchwalony jest w danej gminie. Do gminy należy także określenie minimalnej powierzchni działki, na której możliwe jest wybudowanie siedliska. W sytuacji jednak, gdy w gminie nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, rolnik powinien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Do jej uzyskania konieczne jest spełnienie kilku warunków przez działkę rolną, na której ma być wybudowany budynek. Warunki te są następujące:
 1. tzw. warunek dobrego sąsiedztwa tzn. co najmniej jedna sąsiadująca z nią nieruchomość musi być zabudowana w sposób, który pozwala na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy; warunku tego nie stosuje się jednak do zabudowy zagrodowej w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie (wartość tą ustala gmina);
 2. musi mieć pośredni lub bezpośredni dostęp do drogi publicznej;
 3. projektowane lub istniejące uzbrojenie działki musi być wystarczające do rozpoczęcia budowy domu;
 4. przeszkodę w budowie nie mogą stanowić uregulowania zawarte w przepisach odrębnych (np. przepisach o ochronie środowiska).
 
Należy wyraźnie podkreślić, iż w przypadku, gdy dana działka rolna nie spełnia powyższych warunków to nawet wówczas, gdy inwestor jest rolnikiem w świetle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego – gmina nie może wydać decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast w przypadku, gdy dana działka rolna spełnia wszystkie wskazane wyżej wymagania gmina nie może odmówić wydania wyżej wskazanej decyzji. 
 
Do wniosku o pozwolenie na budowę rolnik obowiązany jest złożyć projekt domu oraz wymagane przez przepisy prawa uzgodnienia i opinie. 
 
Jako zabudowę siedliskową traktuje się zarówno domy jednorodzinne, które przeznaczone są na funkcje mieszkalne, jak i budynki gospodarcze takie, jak np. stajnie, obory. 


Tagi: Prawo budowlane

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły