Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

09.08.2021

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym to korzystne rozwiązanie dla wierzycieli borykających się z uchylającymi się od zapłaty dłużnikami - pozwala na uzyskanie tytułu egzekucyjnego w sposób szybki, na posiedzeniu niejawnym i bez udziału pozwanego. Należy jednak pamiętać, że pozwany w postępowaniu upominawczym może bronić się, wnosząc przeciwko nakazowi zapłaty sprzeciw.

Czym jest postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze to jeden z rodzajów postępowań przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego. Zmierza do szybkiego uzyskania przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, pozwalającego na podjęcie dalszych kroków zmierzających do wszczęcia postępowania u komornika.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może być wydany zarówno przez sąd rejonowy, jak i sąd okręgowy. Właściwość sądu jest w takiej sytuacji uzależniona od wartości przedmiotu sporu - co do roszczeń przekraczających wartość 75 000,00 złotych sądem właściwym jest sąd okręgowy.

Kiedy sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Nakaz zapłaty wydawany jest w sprawach o roszczenia pieniężne albo w sprawie świadczeń innych rzeczy zamiennych.

W postępowaniu upominawczym, sąd wydaje nakaz zapłaty, chyba że:

 1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
 2. twierdzenia co do stanu faktycznego sprawy budzą wątpliwości,
 3. zaspokojenie roszczenia przez pozwanego zależy od świadczenia wzajemnego.

Wydanie nakazu zapłaty powoduje, że pozwany ma obowiązek zapłacić zasądzoną kwotę wraz z kosztami procesu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zapłaty lub wnieść w tym terminie sprzeciw.

Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jeśli pozwany nie zgadza się z wydanym przez sąd nakazem zapłaty, ma prawo wnieść sprzeciw w terminie wskazanym powyżej.

Sąd, wydając nakaz zapłaty, doręcza pozwanemu nie tylko ten nakaz, ale również odpisy pozwu i załączników wraz z pouczeniem co do sposobu i terminu wniesienia sprzeciwu oraz skutków rezygnacji z wniesienia środka zaskarżenia. Doręczenie pozwanemu samego nakazu zapłaty nie wywołuje skutków przewidzianych dla prawidłowego doręczenia, co potwierdziło orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść do sądu, który nakaz zapłaty wydał. Nie podlega on żadnej opłacie. Pozwany musi wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości, czy w części, a także przytoczyć zarzuty na uzasadnienie swojego stanowiska. Jeśli pozwany nie wskaże zarzutów do momentu wdania się w spór co do istoty sprawy, może utracić prawo do ich przedstawienia.

Twierdzenia i dowody, z których przedstawieniem pozwany się opóźni, zostaną pominięte przez sąd, chyba że:

 1. pozwany nie zgłosił ich bez swojej winy (np. nie wiedział wcześniej o pewnych okolicznościach),
 2. uwzględnienie ich nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy,
 3. zajdą inne uzasadnione okoliczności.

Wnosząc sprzeciw, pozwany będzie najczęściej dążyć do oddalenia powództwa (w zależności od zakresu zaskarżenia, w całości lub w części), obciążenia powoda kosztami procesu na jego rzecz, dopuszczenia i przeprowadzenia dowodów na uzasadnienie wnoszonego sprzeciwu (na przykład potwierdzenia przelewu na dowiedzenie zaspokojenia roszczenia powoda). Pozwany może również złożyć wniosek o wydanie przez sąd postanowienia o utracie mocy przez nakaz zapłaty.

Składając sprzeciw do sądu (czy to bezpośrednio w biurze podawczym, czy pocztą), należy pamiętać o załączeniu odpisu sprzeciwu dla powoda. Jeśli sąd uzna, że sprzeciw został wniesiony prawidłowo, doręczy jego odpis powodowi, który będzie mógł ustosunkować się do twierdzeń pozwanego, i wyznaczy rozprawę.

Co musi zawierać sprzeciw?

Sprzeciw od nakazu zapłaty musi sprostać wymogom pisma procesowego, a zatem powinien zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony,
 2. oznaczenie stron postępowania,
 3. wskazanie sygnatury sprawy,
 4. wskazanie zakresu zaskarżenia nakazu (w całości albo w części),
 5. zarzuty (pod rygorem utraty prawa ich zgłoszenia),
 6. fakty i dowody na potwierdzenie podnoszonych zarzutów,
 7. podpis.

Jakie skutki wywiera wniesienie sprzeciwu?

Wniesienie przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje utratę jego mocy w całości lub części, w zależności od zakresu zaskarżenia. Co za tym idzie, jeśli pozwany zaskarży nakaz zapłaty jedynie w części, reszta uprawomacnia się i po nadaniu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym uprawniającym do wszczęcia egzekucji.

Zrezygnowanie z wniesienia sprzeciwu wywiera ten skutek, że nakaz zapłaty staje się prawomocnym wyrokiem, który można opatrzyć klauzulą wykonalności i skierować do postępowania egzekucyjnego, chyba że pozwany zdecyduje się zapłacić należność wynikającą z nakazu.

Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu, postępowanie toczy się tak, jakby nakaz zapłaty nie został wydany. Sąd może po przeprowadzeniu rozprawy:

 1. uwzględnić powództwo w całości albo w części,
 2. odrzucić pozew i umorzyć postępowanie,
 3. oddalić powództwo w całości albo w części.

Mając na uwadze, że sprzeciw powoduje upadek wydanego nakazu zapłaty, nie jest możliwe cofnięcie wniesionego sprzeciwu - pozwany może jedynie uznać powództwo.

Co zrobić, jeśli sąd odrzuci sprzeciw?

Może się zdarzyć, że sąd odrzuci sprzeciw wniesiony przez pozwanego, na przykład taki, który zostanie wniesiony po upływie 14 dni od dnia doręczenia albo co do którego pozwany nie uzupełni braków formalnych w wyznaczonym przez sąd terminie. Na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu przysługuje zażalenie.

Pozwanemu, który uchybił terminowi na wniesienie sprzeciwu czy uzupełnienie braków formalnych, przysługuje, jeśli naruszenie ww. terminów nastąpiło bez jego winy (np. pobyt w szpitalu), wniosek o przywrócenie terminu, do którego dołącza jednocześnie sprzeciw lub uzupełnia braki formalne.Tagi: sąd odrzuci sprzeciw, sprzeciw od nakazu zapłaty, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, postępowanie upominawcze, nakaz zapłaty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły