Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Jak wypełnić wniosek o udostępnienie informacji z CEPiK?

13.07.2021

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, czyli CEPiK, to utworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji ewidencja gromadząca dane dotyczące pojazdów i ich właścicieli. Informacje zawarte w CEPiK-u pozwalają osobom zainteresowanym sprawdzić historię danego pojazdu, liczbę jego właścicieli, przebyte kolizje, daty rejestracji, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu czy jego kradzież. Do przekazywania danych na potrzeby ewidencji zobowiązany jest szereg instytucji, jak choćby Policja czy jednostki rejestrujące pojazdy, np. wydziały komunikacji w starostwach powiatowych. Informacje pozyskane z CEPiK-u są przydatne zwłaszcza dla osób zastanawiających się nad zakupem pojazdu i chcących zweryfikować prawdziwość danych przekazywanych przez potencjalnego zbywcę.

Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji - co zawiera?

Zanim podejmie się decyzję o złożeniu wniosku o udostępnienie danych, warto zacząć od przedstawiającego historię pojazdu bezpłatnego raportu z Centralnej Ewidencji.

Aby móc sprawdzić w ten sposób status samochodu, należy znać:

 1. numer rejestracyjny,
 2. datę pierwszej rejestracji,
 3. VIN.

Do przykładowych informacji (do których oczywiście warto podejść ze stosownym dystansem i pewnym marginesem nieścisłości), które można w ten sposób zweryfikować, należą: aktualność polisy i badania technicznego, ewentualna kradzież pojazdu, rok produkcji, pojemność silnika czy data wydania aktualnego dokumentu pojazdu (np. dowodu rejestracyjnego).

System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - jakie dane zawiera?

Od 2016 roku, SI cepik prowadzony jest przez Ministra Cyfryzacji, a za udostępnianie danych odpowiada Centralny Ośrodek Informatyki (COI). W strukturach tej ewidencji funkcjonują Centralna Ewidencja Pojazdów oraz Centralna Ewidencja Kierowców.

Pierwsza z nich gromadzi takie dane, jak marka i model pojazdu, informacje techniczne jak pojemność silnika, informacja o dokumentach pojazdu, dane o aktualnych i poprzednich właścicielach, dane o kradzieży czy wyrejestrowaniu samochodu, informacje o posiadanym ubezpieczeniu OC.

Druga natomiast gromadzi dane między innymi o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Szczegółowy katalog danych gromadzonych przez Centralną Ewidencję zawarty jest w art. 80b ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Kto przekazuje dane do SI CEPiK?

Art. 80ba ustawy - Prawo o ruchu drogowym zawiera obszerną listę podmiotów, które przekazują informacje o pojazdach i kierowcach.

Są to w szczególności:

 1. wydziały komunikacji starostw powiatowych jako jednostki rejestrujące pojazdy, które przekazują informacje o właścicielu pojazdu i danych technicznych samochodu oraz danych kierowców,
 2. zakłady ubezpieczeń w zakresie informacji o ubezpieczeniu pojazdu,
 3. Policja w zakresie danych o kradzieży pojazdu,
 4. stacje kontroli pojazdów co do badań technicznych samochodu.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o udostępnienie informacji?

Wniosek o udostępnienie danych z CEPiK-u można złożyć na dwa sposoby:

 1. przez internet, za pośrednictwem ePUAP,
 2. tradycyjnie, pocztą.

Oba sposoby rozpoczyna wypełnienie aktualnego wniosku o udostępnienie danych. Obecnie obowiązujący wzór wniosku o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów. Nie istnieje wzór wniosku o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców.

Wniosek należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami, najlepiej elektronicznie - wzór dostępny na stronie internetowej Centralnej Ewidencji jest możliwy do edytowania.

Rubrykę numer 1, tj. dane wnioskodawcy należy wypełnić odpowiednio w zależności od tego, czy występuje się jako osoba fizyczna (wówczas należy podać PESEL albo numer dokumentu tożsamości), czy przedsiębiorca (wtedy wpisuje się REGON, zgodnie z informacją widniejącą w CEIDG). Jeśli wnioskodawca ustanawia w swojej sprawie pełnomocnika, należy podać jego dane (najczęściej imię i nazwisko), a następnie adres do korespondencji.

W rubryce numer 2, tj. podstawie wnioskowania, należy wskazać prawidłowo, na jakiej podstawie opiera się swój wniosek o udostępnienie danych:

 1. fakt bycia właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem pojazdu (również na podstawie umowy leasingu) - wówczas nie trzeba podawać celu udostępnienia danych,
 2. występowanie w imieniu organu lub instytucji - należy w takim wypadku podać sygnaturę toczącego się postępowania, w zakresie którego dane z Centralnej Ewidencji są niezbędne,
 3. udokumentowany interes prawny - np. jeśli wnioskodawca posiada wyrok czy nakaz zapłaty,
 4. cel komercyjny lub niekomercyjny (np. cele statystyczne).

Rubryka numer 3, czyli cel udostępnienia danych, to miejsce na krótkie uzasadnienie swojego wniosku i sprecyzowanie celu, na jaki potrzebne są dane, o które wnioskodawca się ubiega. Jeżeli sprawa jest skomplikowana lub wymaga szerszego uzasadnienia, nie zaszkodzi załączyć do wniosku pismo rozwijające treść wskazaną w rubryce numer 3 - może to pomóc w szybszym załatwieniu sprawy i uniknięciu wezwania do uzupełnienia braków.

W zależności od zakresu żądanych danych, w rubryce nr 4 należy wskazać:

 1. imię i nazwisko oraz numer PESEL (albo datę urodzenia, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL), a także adres zamieszkania, jeśli wnioskodawca chce uzyskać informacje o posiadanych przez daną osobę pojazdach,
 2. REGON, nazwę i siedzibę firmy, jeśli wnioskodawca chce pozyskać dane o posiadanych przez firmę pojazdach,
 3. numer rejestracyjny, numer VIN, markę pojazdu, jeśli wnioskodawca chce pozyskać informacje o właścicielu pojazdu.

Rubryka numer 5 pozwala na wskazanie zakresu żądanych danych. Poza sytuacją, kiedy wniosek składa właściciel pojazdu i COI udostępni wszystkie dane, wnioskodawca może wskazać katalog danych, których potrzebuje, takich jak data pierwszej rejestracji, seria i numer dowodu rejestracyjnego itd.

Co należy dołączyć do wniosku o udostępnienie informacji?

Przede wszystkim, do wniosku o udostępnienie danych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty od wniosku, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, może załączyć do wniosku wydruk z CEIDG czy odpis aktualny z KRS, a jeśli podstawą jego wnioskowania jest interes prawny, powinien on przedłożyć wszelkie dokumenty dokumentujące ten interes (poświadczone za zgodność z oryginałem wyroki, nakazy zapłaty, wezwania itp.).

Warunkiem bowiem uzyskania danych z ewidencji jest przedłożenie takiego materiału dowodowego, który nie będzie budzić żadnych wątpliwości co do oceny stanu faktycznego sprawy i potrzeby uzyskania danych.

Ile kosztuje złożenie wniosku o udostępnienie danych?

Złożenie wniosku o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30,40 złotych na rachunek bankowy Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli w sprawie ustanowiono pełnomocnika, konieczne jest również uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika.

Należy pamiętać, że zarówno w tytule opłaty od wniosku, jak i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, konieczne jest dokładne oznaczenie sprawy, której takie opłaty dotyczą, aby na ich podstawie można było jednoznacznie ten fakt stwierdzić.

Jak złożyć wniosek przez internet?

Wypełniony wniosek należy zapisać, a następnie otworzyć swoje konto na portalu ePUAP. Złożenie wniosku w ten sposób wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, aby móc wysłać go na skrytkę ePUAP Ministerstwa Cyrfyzacji, zgłaszając go jako usługę CEP lub usługę CEK (zakładka Motoryzacja i Transport), wybierając odpowiedni kod pocztowy (02-591) dla urzędu (MSW).

Jak złożyć wniosek pocztą?

Podpisany w sposób czytelny i prawidłowo wypełniony wniosek należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: Centralny Ośrodek Informatyki, al. Korfantego 2, 40-004 Katowice.Tagi: wniosek cepik, cepik, wypełnienie wniosku

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły