Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sprzeciw od wyroku nakazowego za jazdę po alkoholu

25.03.2021

Jednym z częstych, a przy okazji bardzo medialnych, czynów zabronionych jest zdecydowanie złapanie pijanego kierowcy prowadzącego samochód. Za decyzją o jeździe po spożyciu alkoholu nie zawsze stoi choroba alkoholowa; często wynika to po prostu z braku odpowiedzialności czy nieświadomości zagrożeń i negatywnych konsekwencji, jakie może nieść za sobą obecność alkoholu we krwi. Częstym skutkiem jazdy po alkoholu jest wydanie przez sąd wyroku nakazowego w sprawie, od którego skazany może się, o ile nie zgadza się z orzeczeniem, odwołać.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że prowadzenie po alkoholu nie od razu stanowi przestępstwo. Podstawowym kryterium pozwalającym na różnicowanie takiego czynu w kategoriach wykroczenia lub przestępstwa jest stężenie alkoholu we krwi w chwili prowadzenia pojazdu.

Wobec powyższego, jazda po alkoholu:

 1. jest przestępstwem, jeśli stężenie tej substancji we krwi przekracza 0,5 promila lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza (stan nietrzeźwości). W takich sytuacjach zastosowanie znajduje art. 178a kk (prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem środka odurzającego),
 2. jest wykroczeniem, jeśli stężenie alkoholu waha się od 0,2 do 0,5 promila we krwi lub 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza (stan po spożyciu alkoholu). Wówczas, zastosowanie ma art. 87 Kodeksu wykroczeń.

Jak wynika z przedstawionego rozróżnienia, wykrycie stężenia alkoholu we krwi poniżej 0,2 promila nie jest zabronione i nie podlega karze.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu, niezależnie od tego, czy stanowi wykroczenie czy przestępstwo, podlega karze:

 1. w przypadku jazdy po użyciu alkoholu, sprawcy grozi:
 1. kara grzywny od 50 do 5 000 złotych,
 2. kara aresztu od 5 do 30 dni
 1. w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości, sprawca podlega karze:
 1. grzywny,
 2. ograniczenia wolności,
 3. pozbawienia wolności do 2 lat.

Dodatkową, dotkliwą, konsekwencją jazdy po alkoholu może być orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów:

 1. od 6 miesięcy do 3 lat za wykroczenie,
 2. na czas nie krótszy niż 3 lata za przestępstwo,
 3. od roku do 2 lat w przypadku warunkowego umorzenia postępowania,

oraz obowiązek świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej do wysokości 60 000 złotych.

Orzeczona za jazdę po alkoholu kara może zostać warunkowo zawieszona w uzasadnionych przypadkach, stosownie do okoliczności sprawy (np. jazda po alkoholu w środku nocy na odludziu).

Czym jest wyrok nakazowy?

W sprawach osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu, ściganych z oskarżenia publicznego, często dochodzi do wydania wyroku nakazowego, charakterystycznego dla wykroczeń i innych drobnych przestępstw.

Do najważniejszych przesłanek wydania właśnie takiego wyroku należą:

 1. w sprawie prowadzono dochodzenie,
 2. przeprowadzenie rozprawy nie jest, w ocenie sądu, konieczne,
 3. nie ma konieczności orzeczenia kary pozbawienia wolności,
 4. okoliczności w sprawie i wina samego sprawcy nie budzą wątpliwości.

Wyrok nakazowy jest wydawany bez rozprawy i udziału stron (na posiedzeniu niejawnym). Razem z uzasadnieniem, skazanemu doręczany jest odpis wyroku wraz z obowiązkowym pouczeniem o prawie do odwołania się, czyli wniesienia sprzeciwu.

Jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego za jazdę po alkoholu?

Doręczając wyrok nakazowy, sąd poucza skazanego o tym, w jaki sposób i w jakim terminie należy wnieść ewentualny sprzeciw, a także jakie są skutki jego niewniesienia.

Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 7 dni od dnia otrzymania wyroku nakazowego.

Wnosząc do sądu sprzeciw od wyroku nakazowego, należy pamiętać o:

 1. oznaczeniu sądu, który wydał wyrok nakazowy,
 2. podaniu sygnatury sprawy,
 3. podaniu własnych imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,
 4. wskazaniu zaskarżonego rozstrzygnięcia,
 5. podaniu, jakiego rozstrzygnięcia się domaga,
 6. podpisaniu sprzeciwu.

Przygotowany w ten sposób sprzeciw należy wnieść za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok do sądu II instancji. Sprzeciw od wyroku nakazowego nie podlega opłacie.

W treści sprzeciwu można zawrzeć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Jest to możliwe, jeśli wina i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne, popełniony czyn nie jest zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, a sprawca nie był skazany za popełnienie umyślnego przestępstwa.

Czy przekroczenie terminu na wniesienie sprzeciwu jest nieodwracalne?

Nie; jeśli termin na wniesienie sprzeciwu zostanie uchybiony, istnieje możliwość jego przywrócenia. Taka możliwość przewidziana jest dla osób, które z przyczyn niezależnych od siebie, nie były w stanie zachować terminu 7 dni.

W takim przypadku, w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody w złożeniu sprzeciwu należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i obowiązkowo załączyć do niego treść sprzeciwu.

Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć do sądu, który wydał zaskarżony wyrok nakazowy. Jeśli sąd nie uwzględni wniosku o przywrócenie terminu, można odwołać się do sądu wyższej instancji, o czym należy obowiązkowo pouczyć przy doręczeniu postanowienia.

Jakie skutki wywiera wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego?

Wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego powoduje utratę przez ten wyrok mocy, a sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie i nie jest już związany wyrokiem. Osobie skazanej za jazdę po alkoholu przysługuje wówczas prawo do skuteczniejszej, bo podczas rozprawy, obrony. Może przedstawić sprawę ze swojej perspektywy, ważne okoliczności i dowody. Wniesienie sprzeciwu i skierowanie sprawy do postępowania na zasadach ogólnych daje większą gwarancję dokładnego zbadania sprawy i wydania sprawiedliwego wyroku.

Niewniesienie z kolei sprzeciwu od wyroku nakazowego spowoduje jego uprawomocnienie.

Wobec powyższego, wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego za jazdę po alkoholu jest korzystne wszędzie tam, gdzie oskarżony (lub obwiniony, jeśli chodzi o wykroczenie) nie zgadza się z orzeczeniem sądu i dąży do rozprawy w celu dochodzenia swoich racji.Tagi: sprzeciw od wyroku nakazowego za jazdę po alkoholu, jazda po alkoholu, kara, wyrok nakazowy, sprzeciw od wyroku nakazowego

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły