Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Sprzedaż wysyłkowa leków

01.11.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Warunki tej sprzedaży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008 r., Nr 60, poz. 374 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z tym rozporządzeniem podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie złożone:
 1. w miejscu prowadzenia placówki;
 2. telefonicznie;
 3. faksem;
 4. za pomocą poczty elektronicznej;
 5. za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki.
 
Formularz zamówienia powinien zawierać:
 1. dane identyfikujące placówkę: nazwę, adres, numer telefonu placówki przyjmującej zamówienie;
 2. dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej – jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;
 3. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego – jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;
 4. dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać oraz ilość;
 5. numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.
 
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych.
 
Zrealizowane zamówienie powinno podlegać ewidencji. Na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej podmiot prowadzący wysyłkową sprzedaż produktu leczniczego obowiązany jest udostępnić wydruki z tej ewidencji, zgodnie z zakresem określonym w żądaniu. 
 
W ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych placówka prowadząca tą sprzedaż obowiązana jest informować o:
 1. nazwie, siedzibie przedsiębiorcy, adresie placówki oraz organie, który wydał zezwolenie na prowadzenie placówki, i numerze zezwolenia;
 2. cenie zamawianego produktu leczniczego;
 3. sposobie zapłaty;
 4. kosztach przesyłki oraz terminie i sposobie dostawy;
 5. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
 6. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący;
 7. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;
 8. możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.
 
Wysyłka produktu leczniczego powinna odbywać się w warunkach zapewniających jego jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.
 
Ponadto produkt leczniczy powinien być należycie zapakowany, a opakowanie opatrzone etykietą przymocowaną w sposób trwały.
 
Transport produktu leczniczego powinien odbywać się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu, które zapewniają:
 1. zabezpieczenie produktów leczniczych przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed mikroorganizmami i szkodnikami;
 2. warunki uniemożliwiające pomieszanie i skażenie produktów leczniczych;
 3. warunki uniemożliwiające dostęp do produktów leczniczych osobom nieupoważnionym;
 4. kontrolę temperatury w czasie transportu.
 
Lokal placówki prowadzącej działalność w zakresie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych musi posiadać miejsce wydzielone z izby ekspedycyjnej, pomieszczenia magazynowego lub komory przyjęć przeznaczone do przygotowania produktu leczniczego do wysyłki. Wydzielone miejsce powinno być wyposażone w:
 1. stół do przygotowywania przesyłek;
 2. szafę lub regał do przechowywania zewnętrznych materiałów opakowaniowych;
 3. podest lub regał do składowania przygotowanych przesyłek.
 
Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny obowiązany jest zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zamiar prowadzenia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie później niż na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem. W przypadku przyjmowania zamówień za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej apteka lub punkt apteczny dodatkowo obowiązana jest zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego dane dotyczące adresu strony internetowej oraz domeny, w której ta strona jest zarejestrowana. Ponadto na głównej stronie internetowej należy umieścić odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki. 
 
Podmiot prowadzący placówkę zajmującą się wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych obowiązany jest wyznaczyć farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmaceutycznego posiadającego dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego. Do zadań tej osoby należy w szczególności sprawdzenie, czy sposób przygotowania wysyłki i warunki transportu produktów leczniczych zapewniają:
 1. identyfikację produktu leczniczego;
 2. identyfikację placówki wysyłającej produkt leczniczy, odbiorcy i miejsca dostarczenia produktu leczniczego;
 3. zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych;
 4. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieżą;
 5. zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz innych niekorzystnych czynników;
 6. temperaturę określoną przez podmiot odpowiedzialny lub odpowiednią farmakopeę.
 
Podmiot prowadzący placówkę, która zajmuje się wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych obowiązany jest zapewnić pacjentom możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach pracy placówki oraz przez dwie godziny po ustalonych godzinach dostaw w zakresie dotyczącym jakości i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego będącego przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.
 
W przypadku zwrotu przez odbiorcę produktu leczniczego placówka zajmująca się wysyłkową sprzedażą takich produktów powinna zapewnić unieszkodliwienie zwróconego produktu. 
 
Jednakże obowiązek unieszkodliwienia zwróconego produktu nie dotyczy produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym, do postępowania z którymi zastosowanie mają inne przepisy prawa. 


Tagi: apteka, lek

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły