Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Apostille

13.10.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Apostille jest rodzajem zaświadczenia na podstawie, którego dokumenty urzędowe wydane na terytorium danego państwa będącego stroną międzynarodowej konwencji są respektowane na terytorium innego państwa będącego także stroną tej konwencji. Konwencją tą jest konwencja haska z dnia 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Weszła ona w życie w Polsce dnia 14 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938). 
 
Zgodnie z tą konwencją za dokumenty urzędowe należy uważać: 
 1. dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń;
 2. dokumenty administracyjne;
 3. akty notarialne;
 4. urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów.
 
Konwencja Haska nie ma jednakże zastosowania do:
 1. dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych;
 2. dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.
 
Na podstawie Konwencji Haskiej każde państwo-strona tej konwencji zwalnia z legalizacji wyżej wskazane dokumenty urzędowe, które mają być przedłożone na jego terytorium. Legalizacja oznacza jedynie czynność poprzez, którą przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny państwa, w którym dokument ma być przedłożony, poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działała osoba podpisująca dokument i, w razie potrzeby, tożsamość pieczęci lub stempla, którym jest on opatrzony. Należy podkreślić, iż jedyną czynnością, która może być wymagana w celu poświadczenia autentyczności wyżej wskazanych elementów jest dołączenie apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Jednakże czynność ta nie może być wymagana, gdy ustawy, inne przepisy prawne lub praktyka obowiązująca w państwie, w którym dokument jest przedłożony lub umowa między dwoma lub większą liczbą umawiających się państw, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji. 
 
Apostille umieszczane jest na samym dokumencie lub jest do niego dołączona. Apostille powinna być sporządzona według wzoru zawartego w załączniku do Konwencji Haskiej.  Może być ona sporządzona w języku urzędowym wydającego ją organu. Standardowe zwroty w niej zawarte mogą być także sporządzone w drugim języku. 
 
Apostille wydawana jest na wniosek osoby, która podpisała dokument lub na wniosek posiadacza dokumentu. 
 
Apostille po prawidłowym wypełnieniu poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz, w razie potrzeby, tożsamość pieczęci lub stempla, którym dokument jest opatrzony. Podpis, pieczęć lub stempel na apostille zwolnione są z wszelkiego poświadczania. 
 
Organy właściwe do wydawania apostille powinny zostać wskazane przez każde z państw-stron Konwencji Haskiej. Dla polskich dokumentów urzędowych organem tym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie. Organ ten obowiązany jest prowadzić rejestr lub kartotekę, w którym odnotowywane są wydane apostille, wyszczególniając:
 1. numer i datę wydania apostille;
 2. nazwisko osoby, która podpisała dokument urzędowy oraz charakter, w jakim ona działała, lub w przypadku dokumentów niepodpisanych – nazwę organu, który opatrzył dokument pieczęcią lub stemplem.
 
Na wniosek każdej zainteresowanej osoby organ, który wydał apostille sprawdzi, czy dane zawarte w apostille odpowiadają danym w rejestrze lub kartotece. 


Tagi: apostille, konwencja haska

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły