Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Umowa wynajmu garażu

03.10.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Przez umowę wynajmu garażu wynajmujący oddaje najemcy do używania miejsce garażowe, a najemca zobowiązuje się uiszczać określony czynsz. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy dotyczące najmu zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 
Strony umowy
 
W umowie wynajmu garażu powinno się precyzyjnie określić strony umowy. W przypadku, gdy stronami umowy są osoby fizyczne należy podać ich:
 • imiona i nazwiska;
 • daty urodzenia;
 • imiona rodziców;
 • adresy zamieszkania;
 • serię i numer dowodów osobistych.
 
W przypadku, gdy strony prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej obok ich nazwisk powinno się podać nazwę tej działalności. Jeżeli natomiast stroną umowy wynajmu garażu jest spółka konieczne jest wskazanie następujących danych:
 • nazwy spółki;
 • adresu siedziby spółki;
 • numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • osoby uprawnionej do reprezentacji spółki.
 
Opis przedmiotu umowy
 
W umowie wynajmu garażu powinien znajdować się dokładny opis przedmiotu najmu. 
 
Na opis ten powinno składać się:
 • określenie położenia miejsca parkingowego (jego adres);
 • wskazanie powierzchni garażu;
 • wskazanie na, jakiej kondygnacji znajduje się garaż.
 
Przeznaczenie przedmiotu najmu
 
W umowie najmu powinno się precyzyjnie określić przeznaczenie przedmiotu najmu, np. garaż przeznaczony będzie do parkowania samochodu osobowego).
 
Stan techniczny przedmiotu najmu
 
Umowa wynajmu garażu powinna zawierać także oświadczenie najemcy, iż znany jest mu stan techniczny wynajmowanego garażu. Dodatkowo strony przedmiotowej umowy mogą sporządzić protokół, w którym określą stan techniczny przedmiotu najmu. W protokole tym należy wówczas wskazać wszystkie wady wynajmowanego miejsca garażowego. W oparciu o wskazany protokół strony mogą dokonywać późniejszych rozliczeń. 
 
Czas trwania umowy
 
Umowa wynajmu garażu może być zawarta zarówno na czas oznaczony, jak i nieoznaczony. Istotny jest jednakże fakt, iż czas ten musi zostać wskazany w umowie. Oznacza to, iż należy w umowie określić, iż umowa najmu zawierana jest, np. na trzy lata lub do 31 grudnia 2013 r. albo też na czas nieoznaczony. Należy podkreślić, iż dla wynajmującego korzystniejsze jest określenie czasu trwania umowy. Wynika to z faktu, iż najem zawarty na czas oznaczony kończy się z upływem terminu wskazanego w umowie. Natomiast najem, który został zawarty na czas nieoznaczony strony muszą wypowiedzieć. 
 
Data i miejsce sporządzenia umowy
 
W umowie wynajmu garażu obowiązkowo powinno się wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy.
 
Czynsz
 
Umowa wynajmu garażu ma charakter odpłatny. Dlatego też należy wskazać w niej wysokość czynszu, a także termin i sposób jego zapłaty. 
 
Koszty dodatkowe
 
Koszty najmu nie ograniczają się jedynie do zapłaty przez najemcę czynszu. Konieczne jest ponadto ponoszenie innych kosztów takich, jak np. podatki, ubezpieczenie. Dlatego też strony powinny zapisać w umowie sposób, w jaki będą rozliczane te dodatkowe koszty. Przede wszystkim, która strona będzie ponosić jakie koszty. 
 
Ponadto strony w umowie wynajmu garażu mogą określić wysokość kaucji, jaką najemca powinien zapłacić wynajmującemu.
 
Zobowiązania najemcy
 
Umowa wynajmu garażu powinna zawierać także zobowiązanie najemcy do używania przedmiotu najmu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym w umowie oraz do zwrócenia go w stanie niepogorszonym. 
 
Wypowiedzenie
 
Jeżeli umowa wynajmu garażu zawierana jest na czas oznaczony powinno się w niej wskazać, w jakich sytuacjach można ją wypowiedzieć.
 
Podpisy stron
 
Umowa wynajmu garażu powinna być podpisana własnoręcznie przez strony ją zawierające.


Tagi: najem, umowa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły