Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra

Jako radca prawny, prowadzący swoją kancelarię na terenie Warszawy, świadczę pomoc zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Pomoc udzielana jest klientom zarówno w formie tradycyjnej, w siedzibie kancelarii, jak i online.

Kim jest radca prawny?

Jest to przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, który oferuje swoim klientom wsparcie w formie konsultacji, porad, przygotowania opinii, aktów oraz poprzez reprezentowanie swojego klienta w sądzie. Jest osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie i wpisaną na listę radców prawnych. Jego kancelaria jest zatem miejscem, w którym można otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy prawnej.

Czym zajmuje się radca?

Jego podstawowym zajęciem jest świadczenie klientom wsparcia, obejmującego najczęściej udzielanie porad, sporządzanie pism, reprezentowanie klienta przed sądami czy opiniowanie umów lub tworzenie opinii. Jego wsparcie może być adresowane zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

W naszej kancelarii, udzielana jest pomoc, zarówno online, jak i stacjonarna, z prawa rodzinnego, cywilnego, mieszkaniowego, podatkowego, karnego, pracy, administracyjnego, handlowego, cywilnego, autorskiego, zagadnień związanych z odszkodowaniami, rozwodami i nie tylko.

Alimenty od cudzoziemca

29.09.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z Konwencją z Lugano z dnia 16 września 1988 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, aby uzyskać alimenty od cudzoziemca można złożyć pozew o alimenty:
 
 1. w sądzie tego kraju, w którym zamieszkuje osoba zobowiązana do płacenia alimentów;
 2. w sądzie polskim.
 
Złożenie pozwu o alimenty w sądzie polskim jest bardziej korzystne dla obywatela polskiego. W sytuacji takiej konieczne jest jednakże przeprowadzenie drugiego postępowania, którego przedmiotem będzie zezwolenie na wykonanie w obcym państwie wyroku wydanego przez sąd polski. 
 
Pozew o alimenty
 
Pozew o alimenty przeciwko cudzoziemcowi należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego. Pozew ten powinien składać się z następujących elementów:
 
 1. wskazywać dokładny adres i narodowość dłużnika alimentacyjnego;
 2. określać wartość przedmiotu sporu.
 
Ponadto do omawianego pozwu należy załączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokumenty, które potwierdzają wydatki ponoszone na dziecko z tytułu jego wychowywania. 
 
Pozew powinien być sporządzony pismem maszynowym. Nie może zawierać żadnych poprawek, skreśleń, skrótów. 
 
Wniosek o wykonanie orzeczenia sądu polskiego 
 
W przypadku, gdy uzyskany zostanie  Polsce wyrok zasądzający alimenty, wierzyciel alimentacyjny obowiązany jest złożyć wniosek o wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd polski. Wniosek ten składa się do sądu państwa obcego, w którego okręgu zamieszkuje dłużnik alimentacyjny. 
 
Do wniosku tego należy dołączyć następujące załączniki:
 
 1. uwierzytelniony odpis orzeczenia, które stwierdza, iż wyrok zasądzający alimenty jest wykonalny w Polsce;
 2. dowód doręczenia orzeczenia wydanego przez sąd polski dłużnikowi alimentacyjnemu;
 3. dokumenty, które potwierdzają korzystanie przez wnioskodawcę ze zwolnienia od kosztów sądowych w Polsce (wystarczające jest poświadczenie sędziego, który wydał wyrok) oraz potwierdzają korzystanie przez wnioskodawcę z bezpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego – na tej podstawie wnioskodawca może starać się także w postępowanie o wykonanie orzeczenia sądu polskiego o zwolnienie od kosztów sądowych, pomoc adwokata lub radcy prawnego;
 
We wniosku o wykonanie orzeczenia sądu polskiego powinno się wskazać adres do doręczeń, który mieści się w okręgu sądu, który ma rozpoznać sprawę. Zamiast tego można wskazać pełnomocnika do doręczeń. 
 
Zarówno wniosek o wykonanie orzeczenia sądu polskiego, jak i dołączonego do niego dokumenty należy przetłumaczyć na język państwa, w którym zasądzone alimenty będą egzekwowane. Tłumaczenia tego powinien dokonać tłumacz przysięgły. 
 
Należy podkreślić, iż wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczania kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. 
 
Wniosek o wykonanie orzeczenia sądu polskiego może zostać oddalony m.in. w następujących przypadkach:
 
 1. gdy zezwolenie na wykonanie wyroku wydanego przez sąd państwa polskiego na terenie państwa obcego byłoby sprzeczne z jego porządkiem publicznym;
 2. gdy pozwany nie otrzymał pozwu, a co za tym idzie nie mógł się bronić;
 3. gdy wyroku sądu państwa polskiego nie można pogodzić z orzeczeniem, które zostało wydane między tymi samymi stronami w państwie, w którym toczy się postępowanie.
 
W przypadku, gdy wniosek zostanie przyjęty, zostaje wydane zezwolenie na wykonanie wyroku sądu polskiego na terenie państwa obcego. Wnioskodawcę należy poinformować o tym rozstrzygnięciu na piśmie wysłanym na adres przez niego wskazany. W sytuacji jednak, gdy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, wnioskodawcy przysługuje prawo zaskarżenia tej decyzji. Zaskarżenie to może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji negatywnej. 
 
Konwencja Haska o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych
 
Konwencja Haska z dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych zawiera podobne do wskazanych wyżej rozwiązań. Należy jednakże wyraźnie podkreślić, iż wskazana konwencja zawiera rozwiązania mniej korzystne dla wnioskodawcy. Wynika to m.in. z faktu, iż nie pozwala ona na wykonywanie na terenie obcego państwa nieprawomocnego orzeczenia. 
 
Żadna z dwóch wskazanych konwencji nie ma pierwszeństwa w stosowaniu w odniesieniu do alimentów. Dlatego też to od decyzji wnioskodawcy zależy na podstawie, której z nich będzie starał się o uzyskanie alimentów. 


Tagi: cudzoziemiec, alimenty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Porady prawne online
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły