Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Alimenty od cudzoziemca

29.09.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z Konwencją z Lugano z dnia 16 września 1988 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, aby uzyskać alimenty od cudzoziemca można złożyć pozew o alimenty:
 
 1. w sądzie tego kraju, w którym zamieszkuje osoba zobowiązana do płacenia alimentów;
 2. w sądzie polskim.
 
Złożenie pozwu o alimenty w sądzie polskim jest bardziej korzystne dla obywatela polskiego. W sytuacji takiej konieczne jest jednakże przeprowadzenie drugiego postępowania, którego przedmiotem będzie zezwolenie na wykonanie w obcym państwie wyroku wydanego przez sąd polski. 
 
Pozew o alimenty
 
Pozew o alimenty przeciwko cudzoziemcowi należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego. Pozew ten powinien składać się z następujących elementów:
 
 1. wskazywać dokładny adres i narodowość dłużnika alimentacyjnego;
 2. określać wartość przedmiotu sporu.
 
Ponadto do omawianego pozwu należy załączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokumenty, które potwierdzają wydatki ponoszone na dziecko z tytułu jego wychowywania. 
 
Pozew powinien być sporządzony pismem maszynowym. Nie może zawierać żadnych poprawek, skreśleń, skrótów. 
 
Wniosek o wykonanie orzeczenia sądu polskiego 
 
W przypadku, gdy uzyskany zostanie  Polsce wyrok zasądzający alimenty, wierzyciel alimentacyjny obowiązany jest złożyć wniosek o wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd polski. Wniosek ten składa się do sądu państwa obcego, w którego okręgu zamieszkuje dłużnik alimentacyjny. 
 
Do wniosku tego należy dołączyć następujące załączniki:
 
 1. uwierzytelniony odpis orzeczenia, które stwierdza, iż wyrok zasądzający alimenty jest wykonalny w Polsce;
 2. dowód doręczenia orzeczenia wydanego przez sąd polski dłużnikowi alimentacyjnemu;
 3. dokumenty, które potwierdzają korzystanie przez wnioskodawcę ze zwolnienia od kosztów sądowych w Polsce (wystarczające jest poświadczenie sędziego, który wydał wyrok) oraz potwierdzają korzystanie przez wnioskodawcę z bezpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego – na tej podstawie wnioskodawca może starać się także w postępowanie o wykonanie orzeczenia sądu polskiego o zwolnienie od kosztów sądowych, pomoc adwokata lub radcy prawnego;
 
We wniosku o wykonanie orzeczenia sądu polskiego powinno się wskazać adres do doręczeń, który mieści się w okręgu sądu, który ma rozpoznać sprawę. Zamiast tego można wskazać pełnomocnika do doręczeń. 
 
Zarówno wniosek o wykonanie orzeczenia sądu polskiego, jak i dołączonego do niego dokumenty należy przetłumaczyć na język państwa, w którym zasądzone alimenty będą egzekwowane. Tłumaczenia tego powinien dokonać tłumacz przysięgły. 
 
Należy podkreślić, iż wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczania kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. 
 
Wniosek o wykonanie orzeczenia sądu polskiego może zostać oddalony m.in. w następujących przypadkach:
 
 1. gdy zezwolenie na wykonanie wyroku wydanego przez sąd państwa polskiego na terenie państwa obcego byłoby sprzeczne z jego porządkiem publicznym;
 2. gdy pozwany nie otrzymał pozwu, a co za tym idzie nie mógł się bronić;
 3. gdy wyroku sądu państwa polskiego nie można pogodzić z orzeczeniem, które zostało wydane między tymi samymi stronami w państwie, w którym toczy się postępowanie.
 
W przypadku, gdy wniosek zostanie przyjęty, zostaje wydane zezwolenie na wykonanie wyroku sądu polskiego na terenie państwa obcego. Wnioskodawcę należy poinformować o tym rozstrzygnięciu na piśmie wysłanym na adres przez niego wskazany. W sytuacji jednak, gdy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, wnioskodawcy przysługuje prawo zaskarżenia tej decyzji. Zaskarżenie to może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji negatywnej. 
 
Konwencja Haska o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych
 
Konwencja Haska z dnia 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych zawiera podobne do wskazanych wyżej rozwiązań. Należy jednakże wyraźnie podkreślić, iż wskazana konwencja zawiera rozwiązania mniej korzystne dla wnioskodawcy. Wynika to m.in. z faktu, iż nie pozwala ona na wykonywanie na terenie obcego państwa nieprawomocnego orzeczenia. 
 
Żadna z dwóch wskazanych konwencji nie ma pierwszeństwa w stosowaniu w odniesieniu do alimentów. Dlatego też to od decyzji wnioskodawcy zależy na podstawie, której z nich będzie starał się o uzyskanie alimentów. 


Tagi: cudzoziemiec, alimenty

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły