Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zawezwanie do próby ugodowej

05.09.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. 
 
Ugodę sądową reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). ugoda ta jest czynnością procesową. Wywołuje ona dwojakiego rodzaju skutki:
 
 1. skutek materialnoprawny, który odnosi się do łączącego strony stosunku prawnego;
 2. skutek formalnoprawny w postaci wyłączenia dalszego postępowania co do istoty sporu.
 
W drodze ugody sądowej mogą być uregulowane sprawy cywilne, których charakter na to zezwala. Zgodnie z art. 1 k.p.c. do spraw cywilnych należą sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych. 
 
Ugoda sądowa może być zawarta przed wszczęciem właściwego postępowania sądowego. Ugodę tą zawiera się w ramach postępowania pojednawczego. 
 
Postępowanie pojednawcze ma charakter fakultatywny. 
 
Oznacza to, iż wszczęcie i prowadzenie tego postępowania zależy tylko i wyłącznie od inicjatywy strony bezpośrednio zainteresowanej. Natomiast druga strona nie może zostać zmuszona do wzięcia udziału w tym postępowaniu. 
 
Postępowanie pojednawcze inicjowane jest przez zawezwanie do próby ugodowej. Zgodnie z art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł. 
 
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien zawierać:
 
 1. wskazanie osoby zawezwanej do próby ugodowej;
 2. dokładne określenie sprawy cywilnej mającej być przedmiotem postępowania pojednawczego.
 
Natomiast we wniosku tym nie muszą być przedstawione w sposób szczegółowy dowody.
 
Na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie przysługuje zażalenie (Uchwała SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CZP 10/10).
Do zakończenia sporu ugodą sądową nie jest konieczne poprzedzenie jej postępowaniem dowodowym (Postanowienie SN z dnia 6 lipca 1999 r., I PKN 200/99).
 
O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika (art. 185 § 1 k.p.c.). 
 
Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeżeli doszło do ugody, osnowę jej wciąga się do protokołu. Strony obowiązane są podpisać ugodę. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.
 
Sąd uzna zawartą ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.
 
Istotą ugody, zawieranej dla załatwienia sporu zawisłego przed sądem, jest osiągnięcie kompromisu polegającego na wzajemnych ustępstwach i uzasadnionego niepewnością każdej ze stron co do treści przyszłego rozstrzygnięcia sądowego. Dlatego korzystny dla jednej ze stron wynik postępowania sądowego w sprawie analogicznej do sprawy objętej ugodą nie może uzasadniać postawienia stronie dochodzącej ugodzonych świadczeń zarzutu nadużycia prawa. Uzyskanie po zawarciu ugody przez jej strony wiedzy co do autorytatywnej wykładni przepisów prawa, wskazującej na nieprzysługiwanie powodowi należności będących przedmiotem ugody, nie może uzasadniać postawienia mu na podstawie art. 8 k.p. zarzutu naruszenia zasad współżycia społecznego, polegającego na naruszeniu społecznego poczucia sprawiedliwości, przez to, że nadal dochodzi tych należności (Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2010 r., III PK 69/09).
 
Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Natomiast w przypadku, gdy przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
 
Skutecznie i poprawnie wniesione zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia. Skutek ten nastąpi niezależnie od tego, czy przeciwnik w jakikolwiek sposób zareaguje na przedmiotowe zawezwanie. 
 
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 918 § 1 k.c. uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. Natomiast nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.
 
Skutkiem postępowania pojednawczego może być zawarcie ugody sądowej z jej wszelkimi konsekwencjami prawnymi. Przede wszystkim ugoda taka po nadaniu jej klauzuli wykonalności może stanowić podstawę egzekucji. 
 
W praktyce postępowanie pojednawcze bardzo rzadko kończy się zawarciem ugody. 


Tagi: ugoda

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 11.10.2013 Piotr napisał(a):

  Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia - co jednak w przypadku, gdy do ugody nie dojdzie? Jakie są terminy na podjęcie dalszych działań?

 • 11.10.2013 Dariusz Kostyra napisał(a):

  Z chwilą zawezwania bieg przedawnienie zostaje przerwany i biegnie od nowa - niezależnie czy do zawarcia ugody dojdzie czy też nie.

 • 10.11.2013 Kasia napisał(a):

  Czy mogłabym prosić o opinię przed jakim sądem należy rozpocząć procedowanie (zawezwać do próby ugodowej). Sprawa ma charakter gospodarczy. Sąd właściwości ogólnej nie ma wydziału gospodarczego. Pytanie jest zatem następujące - gdzie wszcząć postępowanie - przed sądem miasta w którym dłużnik nie ma siedziby, ale jest wydział gospodarczy, czy sąd właściwy dla siedziby, ale w wydziale cywilnym - gdyż gospodarczego brak.

 • 10.11.2013 Dariusz Kostyra napisał(a):

  Jeśli wzywanym jest przedsiębiorca, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej powinien zostać skierowany do sądu rejonowego jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a nie do sądu gospodarczego. Sąd gospodarczy nie jest bowiem sądem ogólnie właściwym lecz sądem właściwym do rozpoznawania jedynie określonych sporów (między przedsiębiorcami).

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły