Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Prawa rodzicielskie ojca

03.09.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
O równych prawach rodzicielskich przysługujących matce i ojcu w stosunku do dziecka stanowią nie tylko krajowe akty prawne, ale także akty prawne o charakterze międzynarodowym. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Państwa-Strony tej konwencji obowiązane są szanować prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka. Z powyższego wyraźnie wynika, iż pozbawienie ojca kontaktu z dzieckiem w sytuacji, gdy nie żyją oni pod jednym dachem stanowi nie tylko naruszenie praw ojca, ale przede wszystkim pogwałcenie praw dziecka. Ponadto równe prawa rodzicielskie matki i ojca wynikają z licznych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
W przypadku, gdy rodzice rozwodzą się to zgodnie z przepisem art. 58 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) w wyroku orzekającym rozwód sąd obowiązany jest rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Ponadto sąd  powinien orzec, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględni porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może także pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej utrzymywaniu kontaktu z dzieckiem po rozwodzie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Należy jednakże podkreślić, iż nawet w przypadku powierzenia pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka u jego matki prowadzi do tego, iż bezpośrednią pieczę nad dzieckiem będzie sprawować jego matka. W konsekwencji tego rodzaju rozstrzygnięcie sądu w dużej mierze zbliżone jest do ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca dziecka. Powierzając władzę rodzicielską obojgu rodzicom sąd nie reguluje kontaktów ojca z dzieckiem. W praktyce bardzo często zdarza się, iż na skutek konfliktów istniejących między rozwiedzionymi rodzicami, matka dziecka utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia regularne kontakty dziecka z drugim z rodziców, z którym nie mieszka pod jednym dachem. W takiej sytuacji istotne jest, aby ojciec wystąpił do sądu o ustalenie dla dobra dziecka warunków i terminów z nim spotkań. 
 
W przypadku, gdy pochodzenie dziecka zostanie stwierdzone w drodze sądowego ustalenia ojcostwa to władza rodzicielska przysługuje ojcu jedynie wówczas, gdy sąd przyznał mu ją w wyroku ustalającym ojcostwo. W przypadku, gdy w wyroku tym nie zawarto żadnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie to władza rodzicielska nie przysługuje ojcu dziecka. Na decyzję sądu w przedmiocie przyznania ojcu władzy rodzicielskiej ma wpływ przede wszystkim postawa ojca wobec dziecka w toku procesu, a także wobec przedmiotu procesu. 


Tagi: prawa ojca, prawo

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły