Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Emerytura po mężu

03.09.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Emerytura po mężu określana jest przez przepisy prawa jako renta rodzinna. Rentę tą reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
 
Przepisy wskazanej wyżej ustawy skupiają się na omówieniu uprawnień przysługujących wdowie do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Jednakże należy wyraźnie podkreślić, iż wszystkie te regulacje mają zastosowanie także do wdowca ubiegającego się o emeryturę po zmarłej żonie. 
 
Wdowa ma prawo do emerytury po mężu w kilku następujących przypadkach. Po pierwsze, gdy w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy. Ustawodawca nie wskazał przy tym, czy chodzi o całkowitą, czy częściową niezdolność do pracy. W związku z tym wystarczające jest stwierdzenie istnienia niższego stopnia tej niezdolności. Istotnym jest jednakże fakt, iż niezdolność do pracy musi być stwierdzona orzeczeniem komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika zus. Prawo do renty nabywa także wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków, rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej.
 
Po drugie, wdowie przysługuje prawo do renty rodzinnej, gdy wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. W przypadku tym prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie niezależnie od ukończonego przez nią wieku. 
 
Po trzecie, małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia ogólnych warunków przyznania tej renty (które zostały już wyżej wskazane), miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.
 
Po czwarte, jedynie na zasadzie wyjątku wdowa niespełniająca ogólnych warunków do uzyskania renty rodzinnej i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:
 
 1. przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;
 2. w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.
 
Renta rodzinna wynosi:
 
 1. dla jednej osoby uprawnionej - 85 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 2. dla dwóch osób uprawnionych - 90 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 3. dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.
 
Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renty rodzinne wypłaca się z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że koszty tych rent podlegają odpowiedniej refundacji.
 
Należy podkreślić, iż wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Podlega ona podziałowi na równe części między uprawnionych. W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych organ rentowy dokonuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności. 
 
Renta rodzinna przysługuje wdowie, gdy jej mąż miał w chwili śmierci ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego ze wskazanych świadczeń.
 
 
W związku z powyższym do uzyskania renty rodzinnej przez wdowę nie jest wystarczające spełnienie warunków, które określa dla niej ustawa emerytalna. W przypadku, gdy osoba zmarła do chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, wdowa może uzyskać rentę rodzinną po spełnieniu przewidzianych dla niej warunków. Natomiast, gdy prawo do jednego z dwóch wskazanych świadczeń nie było ustalone przed śmiercią danej osoby, zus dopiero po jej śmierci będzie badał, czy spełniała ona warunki do ich uzyskania. 


Tagi: emerytura, zus

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 28.05.2013 Julian napisał(a):

  Chłop to takie bydle bezpostaciowe. Pytałem czy mogę przejść na większą emeryturę zmarłej żony bo jest większa i po paru godzinach w internecie nie dowiedziałem się. Wszystko tylko o emeryturach po mężach i rentach rodzinnych. Jest to przykre.

 • 09.07.2013 Alina napisał(a):

  Julian - oczywiście, że tak. To działa w obie strony. Wdowa i wdowiec są objęci tym samym prawem. Możesz wybrać. Proponuję odwiedzić ZUS - gdzie bez problemu wszystkiego się dowiesz. Pozdrawiam.

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły