Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

24.08.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2009 r. Ustawa ta nie doczekała się licznych nowelizacji. Ostatnia zmiana weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Wprowadziła ją ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 
 
Przedmiotowa ustawa określa:
 
 1. zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody;
 2. tryb powoływania i odwoływania wojewody;
 3. organizację rządowej administracji zespolonej w województwie i niezespolonej administracji rządowej.
 
Natomiast ustawa ta nie reguluje następujących kwestii:
 
 1. zasadniczego podziału terytorialnego państwa;
 2. nazwy województwa i nazwy urzędu wojewody oraz jego siedziby;
 3. zasad i trybu ustalania granic województw oraz dokonywania ich zmian;
 4. zasad ustalania niepokrywających się z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa podziałów terytorialnych w celu wykonywania zadań niezespolonej administracji rządowej;
 5. zasad organizacji, funkcjonowania i zakresu zadań organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej administracji rządowej.
 
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie składa się z 8 rozdziałów. Ich tytuły są następujące:
 
 • Rozdział I Przepisy ogólne;
 • Rozdział II wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów;
 • Rozdział III Kontrola prowadzona przez wojewodę;
 • Rozdział IV Rządowa administracja zespolona w województwie;
 • Rozdział V Niezespolona administracja rządowa;
 • Rozdział VI Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej;
 • Rozdział VII Przepisy zmieniające;
 • Rozdział VIII Przepisy przejściowe i końcowe.
 
Zgodnie z omawianą ustawą zadania administracji rządowej w województwie wykonują:
 
 1. wojewoda;
 2. organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;
 3. organy niezespolonej administracji rządowej;
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;
 5. starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw;
 6. inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.
 
Natomiast wojewoda jest:
 
 1. przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;
 2. zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;
 3. organem rządowej administracji zespolonej w województwie;
 4. organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności;
 5. organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;
 6. reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
 7. organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 
Ponadto wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.


Tagi: wojewoda

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły