Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Umowa konsorcjum

16.08.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Umowa konsorcjum należy do grupy umów nienazwanych, tzn. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie stanowią o niej expressis verbis. W związku z tym mają do niej zastosowanie ogólne przepisy wskazanego aktu normatywnego. 
 
W wyniku zawarcia umowy konsorcjum tworzona jest przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw spółka, której celem jest zwiększenie kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych.  Umowa konsorcjum powinna być zawarta pomiędzy wszystkimi podmiotami, które wchodzą w jego skład. Konsorcja mogą być tworzone przez podmioty prowadzące działalność w różnych branżach. Przedmiotowa umowa stanowi dokument świadczący o powstaniu konsorcjum
 
Umowa konsorcjum powinna zawierać m.in.:
 
 1. oznaczenie stron;
 2. datę i miejsce jej zawarcia;
 3. preambułę, w której wskazany jest wspólny cel, dla którego zawiera się tą umowę;
 4. wytłumaczenie znaczenia zwrotów zawartych w umowie (definicje);
 5. rozdzielenie w sposób precyzyjny zadań w ramach realizacji zamówienia pomiędzy strony umowy;
 6. wskazanie sposobu podziału wynagrodzenia pomiędzy strony umowy;
 7. wskazanie pełnomocnika i zakresu jego uprawnień;
 8. określenie zasad odpowiedzialności stron w przypadku, gdy zamawiającemu zostanie wyrządzona szkoda;
 9. klauzulę poufności;
 10. podpisy stron.
 
Konsorcja tworzone są w celu składania ofert w przetargach dotyczących realizacji zamówień publicznych, jak również realizacji zamówień zlecanych przez podmioty prywatne. W przypadku jednak, gdy konsorcjum chce wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi ono spełniać rygory, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). Zgodnie z art. 23 wskazanej ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, gdy oferta takich wykonawców została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 
Konsorcjum z reguły ma charakter jedynie tymczasowy. Oznacza to, iż po zrealizowaniu celu, dla którego zostało powołane ulega rozwiązaniu.
 
Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym. Z tego też względu nie ma obowiązku jego rejestracji, a także wyznaczania dla niego odrębnej siedziby. Podmioty, które utworzyły konsorcjum pozostają niezależne od siebie w swoich działaniach podejmowanych poza nim.
 
Głównym powodem zawarcia umowy konsorcjum jest chęć zwiększenia przez podmioty będące stroną tej umowy potencjału osobowego, finansowego, technicznego, itp. Z tego też względu zamawiający oceniając, czy dane konsorcjum spełnia jego warunki powinien brać pod uwagę całe konsorcjum będące grupą podmiotów wspólnie występujących, a nie każdy z tych podmiotów oddzielnie. 
 
Jeżeli jeden z wykonawców (uczestników konsorcjum) umowy zawartej w wyniku udzielenie zamówienia publicznego zawarł umowę w podwykonawcą, któremu nie zapłacił wynagrodzenia, to odpowiedzialność wykonawców w stosunku do inwestora spełniającego to świadczenie na rzecz podwykonawcy jest solidarna (art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) (Wyrok SN z dnia 17 września 2008 r., III CSK 119/08).


Tagi: umowa, konsorcjum

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły