Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Korekta zeznania podatkowego

16.08.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Dopuszczalność złożenia korekty zeznania podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Prawo do skorygowania złożonego zeznania podatkowego należy do jednych z podstawowych praw podatnika. Prawo to przysługuje podatnikowi zarówno wówczas, gdy w złożonej deklaracji pomylił się na swoją korzyść, jak i na korzyść organu podatkowego. 
 
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (art. 81 § 1 UOrdPod).
 
Ponadto osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz umową spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki. 
 
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
 
Warunkiem skuteczności korekty dokonanej przez podatnika zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej nie jest jednoczesna zapłata podatku (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2004 r., I SA/Łd 620/03).
 
Celem korekty zeznania podatkowego jest poprawienie błędu, który pojawił się w poprzednio złożonym zeznaniu. Błąd ten co do zasady może dotyczyć każdej pozycji zeznania podatkowego. Z punktu widzenia praktycznego skorygowanie deklaracji polega na ponownym, ale tym razem poprawnym jej wypełnieniu. Konieczne jest ponadto zaznaczenie, iż jest to korekta uprzednio złożonego zeznania podatkowego. 
 
Nie w każdym przypadku przysługuje prawo do skorygowania złożonej deklaracji. 
 
Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania:
 
 1. postępowania podatkowego - w zakresie objętym tym postępowaniem;
 2. kontroli podatkowej – w zakresie objętym tą kontrolą.
 
Należy podkreślić, iż korekta deklaracji złożona w powyższych przypadkach nie wywołuje skutków prawnych. Ponadto złożenie korekty deklaracji jest dopuszczalne w zakresie, w którym nie jest ona objęta postępowaniem lub kontrolą.
 
Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu:
 
 1. kontroli podatkowej;
 2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
 
Istotnym jest fakt, iż nie wszystkie błędy mogą być skorygowane w późniejszej deklaracji. Na podstawie bowiem art. 6 ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnicy, którzy złożą po terminie składania deklaracji wniosek o preferencyjne zasady opodatkowania dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, nie mają prawa do skorzystania z tego sposobu opodatkowania. Takiego sposobu opodatkowania należy dokonać w złożonej deklaracji tylko do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 
W przypadku błędu  w złożonym zeznaniu podatkowym polegającym na zapłaceniu mniejszego podatku od wymaganego, podatnik obowiązany jest zapłacić odsetki podatkowe za zwłokę w płatności podatku. 
 
Korekta deklaracji podatkowej może zostać złożona aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 
 
W przypadku, gdy deklaracja, która ma być skorygowana została złożona drogą elektroniczną, jej korekta może być złożona w dowolnej formie tzn. zarówno drogą elektroniczną, jak i za pośrednictwem poczty lub osobiście. 
 
Aby możliwe było przekazanie 1% podatku na wskazany w zeznaniu podatkowym cel społeczny korekta deklaracji musi zostać złożona w ciągu 1 miesiąca od upływu terminu do złożenia tego zeznania. 
 
Istotnym jest także fakt, iż w określonych sytuacjach urząd skarbowy ma prawo dokonać korekty złożonego przez podatnika zeznania podatkowego z urzędu. Możliwość taka dotyczy podatników, płatników i inkasentów, którzy złożyli deklarację, która zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź wypełnili ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, jeśli zakres uchybień w deklaracji nie jest znaczący, a skutki finansowe korekty dokonanej samodzielnie przez urząd skarbowy (np. zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty) nie przekraczają 1.000 zł. 


Tagi: korekta, podatek

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły