Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Alimenty

10.08.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Alimenty uregulowane są w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Jest to świadczenie, które ma na celu zapewnienie środków utrzymania i wychowania. W praktyce obowiązek alimentacyjny obciąża najczęściej rodziców wobec dzieci. Zobowiązanie to trwa od urodzenia się dziecka aż do uzyskania przez niego pełnoletniości lub zakończenia nauki. 
 
Przepisy prawa dopuszczają różne sposoby wypełniania zobowiązania alimentacyjnego. 
 
Do sposobów tych zalicza się m.in. sprawowanie opieki nad dzieckiem. Jednakże najczęściej alimenty mają postać określonej sumy pieniędzy, które jedno z rodziców przekazuje na utrzymanie dziecka w przypadku, gdy rodzice nie żyją razem. 
 
W sytuacji, gdy rodzic, z którym dziecko stale nie mieszka nie chce dobrowolnie wykonywać obowiązku alimentacyjnego, drugi z rodziców powinien wnieść pozew do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Należy podkreślić, iż prawo do alimentów przysługuje niezależnie od tego, czy rodzice dziecka są w związku małżeńskim, czy żyją w separacji lub są po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub nigdy nie byli w związku małżeńskim. 
 
Do pozwu o alimenty należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Dokument ten wskazuje, kto jest rodzicem dziecka. Ponadto w pozwie tym powinno się określić wysokość żądanej kwoty alimentów. Kwotę tą powinno się uzasadnić. Uzasadnienie polega na wskazaniu potrzeb dziecka związanych z jego miesięcznym utrzymaniem, a także z kosztami, które obciążają budżet rzadziej niż raz na miesiąc (np. zakup podręczników).  Wymagane jest także określenie możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Istotnym jest fakt, iż osoba, która występuje w imieniu dziecka o alimenty jest zwolniona od kosztów sądowych. 
 
Sąd ustala wysokość przyznanych alimentów w sposób indywidualny w każdej rozpatrywanej sprawie. Na wysokość tą mają wpływ potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentów. Należy podkreślić, iż pojęcie „możliwości zarobkowe” nie oznacza aktualnie osiąganych dochodów. Sąd kieruje się dochodami, które pozwanych mógłby osiągać biorąc pod uwagę m.in. jego wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.
 
Niski poziom dochodów osiąganych przez pozwanego rodzica, a nawet ich brak nie zwalnia go od obowiązku alimentacyjnego.
 
Alimenty zasądzone przez sąd nie mogą być wyższe niż średni miesięczny koszt utrzymania dziecka. Z reguły sądy przyznają alimenty równe mniej więcej połowie tych kosztów. Sytuacja taka nie będzie miała miejsca m.in. wówczas, gdy rodzic opiekujący się dzieckiem nie pracuje. Wówczas alimenty mogą być przyznane w wysokości pokrywającej miesięczne koszty utrzymania dziecka. 
 
W przypadku, gdy rodzic występujący z pozwem o alimenty nie zgadza się z ich wysokością, która została zasądzona przez sąd rejonowy może wnieść apelację do sądu wyższej instancji. Sąd okręgowy po rozpatrzeniu apelacji może:
 
 1. utrzymać w mocy wyrok sądu rejonowego;
 2. przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy;
 3. zmienić wyrok poprzez podniesienie lub obniżenie alimentów.
 
Po upływie terminu do wniesienia apelacji możliwe jest wystąpienie o zmianę wysokości zasądzonych alimentów w przypadku, gdy zmienią się okoliczności. Do okoliczności tych można zaliczyć, np. zmianę wysokości zarobków, zwiększenie potrzeb dziecka, zmniejszenie się możliwości finansowych zobowiązanego do alimentów. Wniosek o zmianę wysokości alimentów powinien być uzasadniony. 
 
W przypadku, gdy po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty osoba zobowiązana do ich płacenia nie wykonuje tego obowiązku konieczne jest zwrócenie się do komornika. 
 
Należy podkreślić, iż uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów stanowi przestępstwo. 
 
Obowiązek alimentacyjny rodziców w stosunku do dzieci nie wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Obowiązek ten trwa tak długo, aż dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. 


Tagi: alimenty, kodeks rodzinny

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły