Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Fundusz remontowy

04.08.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Podstawę prawną funkcjonowania funduszu remontowego stanowi ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). 
 
Charakter funduszu remontowego
 
Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 wskazanej wyżej ustawy spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. W orzeczeniu z dnia 12 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CSK 412/06) Sąd Najwyższy wskazał, iż „inne fundusze własne”, o których mowa w art. 78 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) to takie fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy prawa bądź statut spółdzielni. Za taki odrębny przepis należy uznać przytoczony wyżej przepis art. 6 ust. 3 USpMie. Przewiduje on obowiązek utworzenia funduszu remontowego.
 
Fundusz remontowy ma charakter obligatoryjny. 
 
Powyższe oznacza, iż środki zgromadzone na tym funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie strat bilansowych spółdzielni. Jeżeli chodzi natomiast o zwrot wpłat dokonywanych na poczet funduszu remontowego to należy zaznaczyć, iż nie ma takiej możliwości.
 
Pochodzenie środków zgromadzonych w funduszu remontowym
 
Środki zgromadzone w funduszu remontowym pochodzą z:
 
 1. wpłat członków spółdzielni;
 2. wpłat właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni;
 3. wpłat osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali;
 4. kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jeżeli walne zgromadzenie wyrazi na to zgodę w drodze uchwały.
 
Zasady wydatkowania i gospodarowania środkami zgromadzonymi w funduszu remontowym
 
Zasady wydatkowania i gospodarowania środkami zgromadzonymi w funduszu remontowym powinny zostać określone w regulaminie zasad gospodarowania. Regulamin ten powinien być natomiast oparty na postanowieniach statutu spółdzielni. W związku z tym co do zasady środki znajdujące się w funduszu remontowym będą wydatkowane zgodnie z rocznym planem wydatków remontowych. Plan ten uchwalany jest przez Radę Nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także co do zasady zatwierdzanie w drodze uchwały regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego. 
 
Natomiast do kompetencji zarządu spółdzielni należy dokonywanie dyspozycji środkami zgromadzonymi w ramach funduszu remontowego. Dyspozycja ta dokonywana jest przez zarząd w ramach uprawnień, które mu przysługują zgodnie z postanowieniami regulaminu remontowego. 
 
Ustawodawca nie wprowadził obowiązku konsultacji przez zarząd spółdzielni z komitetem domowym wydatków dokonywanych ze środków zgromadzonych w funduszu remontowym.
 
Należy zaznaczyć jednakże, iż w większości spółdzielni obowiązek taki wprowadzony został w drodze aktów wewnątrzspółdzielczych takich, jak statut bądź regulamin.
 
Wydatkowanie środków zgromadzonych w ramach funduszu remontowego nie powoduje odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządu spółdzielni w stosunku do jej członków. Jeżeli chodzi natomiast o odpowiedzialność karną to członkowie organów spółdzielni ponoszą ją tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie Prawo spółdzielcze. 


Tagi: spółdzielnia

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły
/prawo-lexvin/4398/Fundusz-remontowy