Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Europejska karta broni palnej

24.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie

O europejskiej karcie broni palnej stanowi ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 z późn. zm.). 

 
Europejską kartę broni palnej wydaje się na wniosek (art. 10a ust. 1 UBrIAm).
 
Wniosek ten może złożyć:
 
 1. osoba posiadająca broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego;
 2. szkoły, organizacje sportowe i łowieckie, stowarzyszenia obronne w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub inne placówki oświaty oraz organizatorzy kursów, kształcących w zawodzie pracownika ochrony;
 3. podmioty wykonujące zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych;
 4. podmioty, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczym, poszukiwawczym oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.
 
Europejską kartę broni palnej wydaje się osobom wskazanym przez podmioty, które wystąpiły z wnioskiem o wydanie takiej karty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni (art. 10a ust. 1 UBrIAm).
 
Europejską kartę broni palnej wydaje właściwy organ Policji. Kartę tą wydaje się na okres do 5 lat. Po upływie okresu, na który Europejska karta broni palnej została wydana, ważność karty może być przedłużona na kolejny okres.
 
Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni (art. 10a ust. 4 UBrIAm).
 
W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza się informacje o:
 
 1. tożsamości osoby:
  • posiadającej broń palną, w tym:
  • nazwisko i imię;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • adres miejsca stałego pobytu;
  • dopuszczonej do posiadania broni, w tym:
  • nazwisko i imię;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który złożył wniosek o wydanie Europejskiej karty broni palnej;
 2. danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej;
 3. okresie ważności Europejskiej karty broni palnej;
 4. celu lub warunkach pozwolenia;
 5. utracie lub zbyciu broni palnej;
 6. państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni palnej, określone w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia;
 7. wpisach innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących w szczególności pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium;
 8. oświadczeniach, o których mowa w załączniku II lit. f dyrektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3), w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2008, str. 5).
 
Europejska karta broni palnej może zawierać także informacje o:
 
 1. przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej oraz zaświadczeniach i zgodach, określonych w przepisach prawa, jak również wpisy właściwych władz innych państw Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wwóz na terytorium tych państw lub przewóz przez ich terytorium broni palnej;
 2. warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni palnej.
 
Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 10 a ust. 7 UBrIAm).


Tagi: broń, amunicja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły