Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Przypadki, w których pozwolenie na broń nie może być wydane

24.07.2012

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 z późn. zm.) reguluje wydawanie pozwolenia na broń. Należy odróżnić następujące sytuacje:

 
 1. przypadki, w których nie wymaga się uzyskania pozwolenia na broń;
 2. przypadki, w których ze względów przedmiotowych pozwolenie na broń nie może być wydane;
 3. przypadki, w których ze względów podmiotowych pozwolenie na broń nie może być wydane;
 4. przypadki, w których właściwy organ może odmówić wydania pozwolenia na broń.
 
Przypadki, w których nie wymaga się uzyskania pozwolenia na broń
 
Na podstawie art. 11 UBrIAm pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
 
 1. gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie przepisów prawa;
 2. używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;
 3. używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
 4. dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;
 6. posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
 7. posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;
 8. posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
 9. posiadania broni pneumatycznej;
 10. posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;
 11. posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.
 
Przypadki, w których ze względów przedmiotowych pozwolenie na broń nie może być wydane
 
Pozwolenie na broń nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:
 
 1. samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;
 2. broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty;
 3. broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku;
 4. broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
 
Zabronione jest ponadto posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:
 
 1. amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;
 2. amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu;
 3. amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;
 4. amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.
 
Przypadki, w których ze względów podmiotowych pozwolenie na broń nie może być wydane
 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 UBrIAm pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
 
 1. niemającym ukończonych 21 lat - na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być jednak wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich;
 2. z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 3. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 4. uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
  • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu lub  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
 
Przypadki, w których właściwy organ może odmówić wydania pozwolenia na broń
 
Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:
 
 1. warunki określone w pozwoleniu na broń;
 2. obowiązek rejestracji broni;
 3. obowiązek zawiadomienia o utracie broni;
 4. obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu;
 5. zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia.
 
Ponadto właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na broń z powodu przemieszczania się przez nią z rozładowaną bronią albo noszenia broni, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.
 
Natomiast właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz posługiwania się nią, a także osobie, która nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, stwierdzające, że może się ona posługiwać daną bronią.


Tagi: broń, amunicja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły