Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Uzasadnienie wyroku

21.07.2012
Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, a w wypadku osoby pozbawionej wolności  ( art. 327 § 2 Kpc) - od dnia doręczenia sentencji wyroku.
 
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony dopiero po ogłoszeniu sentencji wyroku. Składany jest w formie pisma procesowego. Jedynie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych może być składany w terminie tygodniowym także ustnie do protokołu (art. 466 Kpc), a w postępowaniu uproszczonym także bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku (art. 5058 § 1 Kpc).
 
Wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem zgłoszony przed ogłoszeniem sentencji wyroku nie wywołuje skutków procesowych (por. post. SN z 15 września 2000 r., I PKN 406/00, LexPolonica nr 348599, MoP 2001, nr 4, s. 214).
 
Żądanie spóźnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
 
W razie uchybienia terminowi strona może składać wniosek o jego przywrócenie, ponieważ nieuzasadnienie wyroku pociąga za sobą ujemne skutki procesowe dla strony. Uzasadnienie wyroku nie jest warunkiem jego zaskarżenia (por. art. 369 § 2 Kpc) i strona mimo braku uzasadnienia wyroku może zawsze wnieść od niego odpowiedni środek odwoławczy, ale brak uzasadnienia na piśmie utrudnia właściwe wniesienie odwołania, uniemożliwiając analizę poglądów sądu i motywów rozstrzygnięcia (por. orz. SN z 11 sierpnia 1962 r., 2 CZ 61/62, LexPolonica nr 315960, OSNCP 1963, nr 7-8, poz. 168).
 
Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
 
Wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa polega na wskazaniu nie tylko przepisów regulujących sporny stosunek prawny, ale także wyjaśnieniu, dlaczego w konkretnej sytuacji prawnej mają zastosowanie powołane przepisy i w jaki sposób wpływają one na rozstrzygnięcie sprawy rozpatrywanej przez sąd (tak również wyr. SN: z 28 lipca 2004 r., III CK 302/03, LexPolonica nr 1543805, niepubl. oraz z 27 października 2004 r., III CK 414/03, LexPolonica nr 1627827, niepubl.; z 29 maja 2008 r., II CSK 39/08, LexPolonica nr 2021691). Nie jest zatem wystarczające jedynie ogólnikowe powołanie się na poglądy doktryny (por. orz. SN z 11 sierpnia 1981 r., I PRN 141/81, OSPiKA 1982, nr 7-8, poz. 105; M. Piekarski, Glosa do orz. SN z 11 sierpnia 1981 r., I PRN 141/81, OSPiKA 1982, nr 7-8, s. 1; por. także J. Niesiołowski, J. Rodziewicz, Pojęcie normy prawnej a podstawa prawna i faktyczna orzeczenia, s. 87 i n.).
 
Nie należy sądzić, by rola uzasadnienia wyczerpywała się tylko w przekonywaniu stron do słuszności stanowiska sądu i jego zgodności z prawem obowiązującym. Idzie ona niewątpliwie znacznie dalej, warunkując de facto przeprowadzenie kontroli instancyjnej. Uzasadnienie orzeczenia sądowego spełnia także istotną rolę porządkującą, obligując stosującego prawo do prawidłowej i pełnej rekonstrukcji stanu faktycznego pod kątem jego dalszego przyrównania do miarodajnej normy prawa materialnego i ustalenia na tej podstawie ostatecznego wyniku sprawy. Dlatego też składające się na uzasadnienie dwie podstawy rozstrzygnięcia: faktyczna i prawna tworzą łącznie jedną całość, którą powinna cechować wewnętrzna spójność, tak aby nie było zasadniczych wątpliwości co do tego, jaki stosunek faktyczny i w jaki sposób sąd wiążąco uregulował (wyr. SN z 29 stycznia 2008 r., IV CNP 182/07, niepubl.).
 
Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.
 
Termin dwutygodniowy przewidziany dla uzasadnienia wyroku przez sąd jest terminem instrukcyjnym (por. W. Broniewicz, Terminy w postępowaniu cywilnym, s. 1317).


Tagi: wyrok, apelacja

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły