Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ustawa o ochronie praw lokatorów

16.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Natomiast przepisów tej ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Jeżeli chodzi natomiast o lokale będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, lokale będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz lokale pozostające i przekazane do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów stosuje się  jedynie wówczas, gdy przepisy odrębne dotyczące tych lokali nie stanowią inaczej.
 
Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów nie naruszają przepisów innych ustaw regulujących ochronę praw lokatorów w sposób korzystniejszy dla lokatora (art. 3 ust.3 OchrLokU).
 
W ustawie o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawarte są następujące rozdziały:
 
 • rozdział 1 Przepisy ogólne;
 • rozdział 2 Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów;
 • rozdział 2a Najem okazjonalny lokalu;
 • rozdział 3 Mieszkaniowy zasób gminy;
 • rozdział 4 Lokale socjalne;
 • rozdział 4a Tymczasowe pomieszczenia;
 • rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących przepisy przejściowe i końcowe 
 
Rozdział 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów
 
Przede wszystkim w rozdziale 1 przedmiotowej ustawy znajdują się definicje bardzo wielu pojęć, które odnoszą się bezpośrednio do kwestii w niej uregulowanych. Możemy dowiedzieć się m.in. kogo określa się mianem lokatora, a kto jest właścicielem, co to jest lokal i jakie warunki powinien spełniać lokal socjalny. Należy wyraźnie podkreślić, iż definicja legalna lokatora zawarta w ustawie o ochronie praw lokatorów posługuje się bardzo szerokim pojęcie lokatora. Zgodnie z nią lokatorem jest nie tylko najemca lokalu, ale także osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Natomiast pod pojęciem właściciela zgodnie z omawianą ustawą należy rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu. Należy w tym miejscu przytoczyć jeszcze jedną definicję legalną zawartą w ustawie o ochronie praw lokatorów, która ma kluczowe znaczenie dla stosunku najmu, a mianowicie definicję lokalu. Zgodnie z art. 2 pkt 4 OchrLokU pod pojęciem tym należy rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Nie jest natomiast w rozumieniu przedmiotowej ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.
 
Ponadto rozdział ten wskazuje na zakres przedmiotowy omawianej ustawy.
 
Rozdział 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów
 
W rozdziale tym dokonano podziału obowiązków między wynajmującego a najemcę. Ustawodawca zastrzegł jednakże, iż strony umowy najmu mogą w umowie w sposób odmienny określić podział obowiązków. Ponadto znaleźć można tutaj uregulowania dotyczące kaucji, zasad ustalania stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, zasad podwyższania czynszu, przyczyn wypowiedzenia stosunku najmu, a także eksmisji.
 
Rozdział 2a Ustawy o ochronie praw lokatorów
 
W rozdziale tym zawarte są przepisy regulujące najem okazjonalny lokalu. Zgodnie z art. 19a ust. 1 OchrLokU umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 
Rozdział 3 Ustawy o ochronie praw lokatorów
 
W rozdziale tym znajdują się informacje dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy, którym są lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Ustawodawca wskazuje, iż tworzenie i posiadanie mieszkaniowego zasobu jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem gminy.
 
Rozdział 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów
 
Szczegółowe zasady wynajmu lokali socjalnych zawarte są w rozdziale 4. Należy podkreślić, iż za lokal socjalny uważa się lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.
 
Rozdział 4a Ustawy o ochronie praw lokatorów
 
Najem tymczasowych pomieszczeń regulowany jest natomiast w rozdziale 4a. Są to pomieszczenia nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane;


Tagi: lokator, mieszkanie

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 04.02.2016 Bogumił napisał(a):

  Niestety pomimo wprowadzenia przepisów o ochronie praw lokatorów okazuje się że nic nie chroni lokatora gdyż w wypadku wywiezienie bez wyroku sądu cywilnego , bez obecności komornika a następnie zbyciu w tym sprzedaży lub włączeniu do majątku najemcy mienia lokatora niezadłużonego w żaden sposób lokatora nie narusza w ocenie Sądów karnych w żaden sposób prawa . Jest to nowy sposób na pozbycie się niechcianego lokatora który opłaca czynsz i remontuje mieszkanie które zaniedbał najemca . Wystarczy że oskarżony o kradzież , przywłaszczenie najemca w sadzie karnym stwierdzi ze mienie lokatora wywiózł bez sporządzania spisów i bez żadnego wyroku sadu ale nie wie gdzie to mienie jest wyłącznie celem uniemożliwienia lokatorowi przebywanie w lokalu oraz zabezpieczenia EWENTUALNEGO zadłużenia lokatora Składając takie wyjaśnienia najemca nie poniesie żadnej kary za zabór mienia ( w tym wypadku zabór mienia o wartości ponad 240.000 zł ) oraz faktycznie uniemożliwi lokatorowi mieszkanie w okradanym przez najemcę lokalu skuteczniej niż przez zakręcanie wody czy odcinanie prądu co jest karane w przeciwieństwie do zaboru mienia lokatora . Nadto w ocenie Sadu istnienie i wysokość zadłużenia oraz wartość zrabowanego mienia mienia nie ma dla Sądu karnego żadnego znaczenia , gdyż zabór nie był celem najemcy a jedynie uniemożliwienie lokatorowi korzystanie z lokalu . Nie maja tez dla Sadu Karnego w takiej sprawie orzeczenia Sądów cywilnych które jak twierdzą Sędziowie Sądów karnych nie mają żadnego znaczenia o ile są na korzyść lokatora . Rozstrzygniecie na korzyść lokatora sygn akt IV C 1116/03 Sąd Rejonowy dla m st Warszawy rozstrzygnięcia umożliwiające zabór i sprzedaż mienia lokatora : Sygn akt IV K 576/11 Sąd Rejonowy dla m st Warszawy zatwierdzone sygn akt IX Ka 1343/15 Sąd Okręgowy w Warszawie . We wszystkich sprawach wyraziłem zgodę na udostępnianie tych akt w całości na podstawie ustawy o informacji publicznej z wyłączeniem moich danych adresowych i korespondencyjnych . Z wyrazami szacunku Bogumił Bar

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły