Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ustawa o własności lokali

16.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. Ustawa ta określa:
 
 1. sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu;
 2. prawa i obowiązki właścicieli tych lokali;
 3. zarząd nieruchomością wspólną.
 
Natomiast w zakresie nie uregulowanym omawianą ustawą do własności lokali stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 
W skład ustawy o własności lokali wchodzi 5 rozdziałów. Pierwszy z nich nosi tytuł „Przepisy ogólne”. W rozdziale tym expressis verbis wskazano, iż samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości. Ponadto znajduje się tutaj definicja legalna pojęcia „samodzielny lokal mieszkalny”. Zgodnie z art. 2 ust. 2 WłLokU jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy to także samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. W rozdziale pierwszym poruszona jest także kwestia udziału w nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokali. Z rozdziału tego dowiadujemy się także, kto tworzy wspólnotę mieszkaniową.
 
Drugi rozdział zatytułowany jest „Ustanowienie własności lokali”. Jak sama nazwa wskazuje w rozdziale tym ustawodawca uregulował procedurę ustanawiania odrębnej własności lokali. Należy podkreślić, iż może być ona ustanowiona na trzy sposoby:
 
 1. w drodze umowy;
 2. jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości;
 3. orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
 
W omawianym rozdziale uregulowano jedynie tryb ustanawiania odrębnej własności lokali w drodze umowy. Natomiast w stosunku do dwóch pozostałych sposobów ustawodawca ograniczył się jedynie do stwierdzenia, iż stosuje się do nich odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności lokali w drodze umowy.
 
W rozdziale trzecim ustawy o własności lokali wskazane zostały prawa i obowiązki właścicieli lokali. Podstawowym prawem właścicieli lokali jest prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Natomiast do obowiązków właścicieli lokali należą:
 
 1. ponoszenie wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach z tej nieruchomości;
 2. ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem stanowiącego jego własność lokalu;
 3. utrzymywanie swojego lokalu w należytym stanie;
 4. przestrzeganie porządku domowego;
 5. uczestniczenie w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
 6. korzystanie z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania z niej przez innych współwłaścicieli;
 7. współdziałać z innymi współwłaścicielami nieruchomości wspólnej w ochronie wspólnego dobra.
 
Czwarty rozdział nosi tytuł „Zarząd nieruchomością wspólną”. W rozdziale tym uregulowany został sposób sprawowania tego zarządu, a także prawa i obowiązki osób wchodzących w skład zarządu. Istotnym jest fakt, iż przepisy omawianego rozdziału mają zastosowanie tylko wówczas, gdy sposób zarządu nie został określony ani w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali, ani w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego.


Tagi: własność, nieruchomość

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły