Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kodeks postępowania administracyjnego

10.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) weszła w życie 1 stycznia 1961 r. ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowelizacja weszła w życie 7 marca 2012 r. Wprowadziła ją ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100). 
 
Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego regulują zasady prowadzenia postępowań administracyjnych:
 
 1. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych;
 2. przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1;
 3. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2;
 4. w sprawach wydawania zaświadczeń;
 5. w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.
 
Natomiast przepisów omawianego aktu prawnego nie stosuje się do:
 
 1. postępowania w sprawach karnych skarbowych’
 2. spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII;
 3. do postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
 4. do postępowania w sprawach wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
 5. do postępowania w sprawach wynikających z podległości służbowej pracowników organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 
Kodeks postępowania administracyjnego nie narusza szczególnych uprawnień wynikających z immunitetów dyplomatycznych i konsularnych oraz umów i zwyczajów międzynarodowych (art. 4 k.p.a.).
 
Kodeks postępowania administracyjnego składa się z ośmiu działów, z których część dzieli się następnie na rozdziały. Ich tytuły są następujące:
 
Dział I Przepisy ogólne;
- Rozdział 1 Zakres obowiązywania;
- Rozdział 2 Zasady ogólne;
- Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne;
- Rozdział 4 Właściwość organów;
- Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu;
- Rozdział 6 Strona;
- Rozdział 7 Załatwianie spraw;
- Rozdział 8 Doręczenia;
- Rozdział 9 Wezwania;
- Rozdział 10 Terminy;
Dział II Postępowanie;
- Rozdział 1 Wszczęcie postępowania;
- Rozdział 2 Metryki, protokoły i adnotacje;
- Rozdział 3 Udostępnianie akt;
- Rozdział 4 Dowody;
- Rozdział 5 Rozprawa;
- Rozdział 6 Zawieszenie postępowania;
- Rozdział 7 Decyzje;
- Rozdział 8 Ugoda;
- Rozdział 9 Postanowienia;
- Rozdział 10 Odwołania;
- Rozdział 11 Zażalenia;
- Rozdział 12 Wznowienie postępowania;
- Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji;
Dział III Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych;
Dział IV Udział Prokuratora;
Dział V (skreślony);
Dział VI (skreślony);
Dział VII Wydawanie zaświadczeń;
Dział VIII Skargi i wnioski;
- Rozdział 1 Postanowienia ogólne;
- Rozdział 2 Skargi;
- Rozdział 3 Wnioski;
- Rozdział 4 Udział prasy i organizacji społecznych;
- Rozdział 5 Przyjmowanie skarg i wniosków;
- Rozdział 6 Nadzór i kontrola;
Dział IX Opłaty i koszty postępowania;
Dział X Przepisy końcowe.


Tagi: kodeks, ustawa

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły