Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zasiłek przedemerytalny

05.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zasiłek przedemerytalny uregulowany jest w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.). Zasiłku tego nie wolno mylić z wcześniejszą emeryturą. 
 
Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają warunki expressis verbis określone w przepisach wskazanej wyżej ustawy. Warunki te można podzielić na podstawowe oraz szczególne.
 
Podstawowymi warunkami uzyskania prawa do zasiłku przedemerytalnego są:
 
 1. pobieranie przez co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych;
 2. nadal bycie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna;
 3. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówienie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 4. złożenie wniosku o przyznanie zasiłku przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 5. złożenie wniosku w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wnioskodawca wykonywał inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo był zatrudniony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych; począwszy od 1 lutego 2011 r. - termin ten - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - podlega przywróceniu na wniosek osoby zainteresowanej. O jego przywróceniu rozstrzyga organ rentowy.
 
Wskazane wyżej warunki musi spełniać każda osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.
 
Natomiast warunki szczególne są następujące:
 
 1. ukończenie przez kobietę co najmniej 56 lat, a przez mężczyznę – 61 lat, posiadanie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym lub pozostawanie w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, lub
 2. ukończenie przez kobietę co najmniej 55 lat, a przez mężczyznę – 60 lat, posiadanie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), lub
 3. ukończenie do dnia ogłoszenia upadłości przez kobietę co najmniej 56 lat, a przez mężczyznę – 61 lat, posiadanie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy oraz do dnia ogłoszenia upadłości prowadzenie nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczej działalności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.) i za ten okres opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, lub
 4. zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończenie co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnięcie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 5. posiadanie okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, lub
 6. posiadanie okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym lub pozostawanie w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 
 
Kwota zasiłku przedemerytalnego wynosi  938,25 zł miesięcznie (art. 3 ust. 1 UŚwiadPrzed).
 
Jednakże świadczenia dla osób, które wcześniej uprawnione były do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.
 
Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny należy złożyć wniosek w oddziel zus właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku. Wniosek ten powinno się złożyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania zaświadczenia o sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy. 


Tagi: emerytura, zus

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły