Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra

Jako radca prawny, prowadzący swoją kancelarię na terenie Warszawy, świadczę pomoc zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Pomoc udzielana jest klientom zarówno w formie tradycyjnej, w siedzibie kancelarii, jak i online.

Kim jest radca prawny?

Jest to przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, który oferuje swoim klientom wsparcie w formie konsultacji, porad, przygotowania opinii, aktów oraz poprzez reprezentowanie swojego klienta w sądzie. Jest osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie i wpisaną na listę radców prawnych. Jego kancelaria jest zatem miejscem, w którym można otrzymać wsparcie w sytuacji, gdy potrzebujemy pomocy prawnej.

Czym zajmuje się radca?

Jego podstawowym zajęciem jest świadczenie klientom wsparcia, obejmującego najczęściej udzielanie porad, sporządzanie pism, reprezentowanie klienta przed sądami czy opiniowanie umów lub tworzenie opinii. Jego wsparcie może być adresowane zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

W naszej kancelarii, udzielana jest pomoc, zarówno online, jak i stacjonarna, z prawa rodzinnego, cywilnego, mieszkaniowego, podatkowego, karnego, pracy, administracyjnego, handlowego, cywilnego, autorskiego, zagadnień związanych z odszkodowaniami, rozwodami i nie tylko.

Zasiłek przedemerytalny

05.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Zasiłek przedemerytalny uregulowany jest w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.). Zasiłku tego nie wolno mylić z wcześniejszą emeryturą. 
 
Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają warunki expressis verbis określone w przepisach wskazanej wyżej ustawy. Warunki te można podzielić na podstawowe oraz szczególne.
 
Podstawowymi warunkami uzyskania prawa do zasiłku przedemerytalnego są:
 
 1. pobieranie przez co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych;
 2. nadal bycie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna;
 3. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówienie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 4. złożenie wniosku o przyznanie zasiłku przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 5. złożenie wniosku w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wnioskodawca wykonywał inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo był zatrudniony w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych; począwszy od 1 lutego 2011 r. - termin ten - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - podlega przywróceniu na wniosek osoby zainteresowanej. O jego przywróceniu rozstrzyga organ rentowy.
 
Wskazane wyżej warunki musi spełniać każda osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.
 
Natomiast warunki szczególne są następujące:
 
 1. ukończenie przez kobietę co najmniej 56 lat, a przez mężczyznę – 61 lat, posiadanie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym lub pozostawanie w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, lub
 2. ukończenie przez kobietę co najmniej 55 lat, a przez mężczyznę – 60 lat, posiadanie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), lub
 3. ukończenie do dnia ogłoszenia upadłości przez kobietę co najmniej 56 lat, a przez mężczyznę – 61 lat, posiadanie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy oraz do dnia ogłoszenia upadłości prowadzenie nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczej działalności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.) i za ten okres opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, lub
 4. zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończenie co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnięcie okresu uprawniającego do emerytury, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 5. posiadanie okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, lub
 6. posiadanie okresu uprawniającego do emerytury wynoszącego co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn oraz bycie zatrudnionym lub pozostawanie w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 
 
Kwota zasiłku przedemerytalnego wynosi  938,25 zł miesięcznie (art. 3 ust. 1 UŚwiadPrzed).
 
Jednakże świadczenia dla osób, które wcześniej uprawnione były do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.
 
Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny należy złożyć wniosek w oddziel zus właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku. Wniosek ten powinno się złożyć w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania zaświadczenia o sześciomiesięcznym okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy. 


Tagi: emerytura, zus

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Porady prawne online
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły