Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Zameldowanie tymczasowe

04.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
O zameldowaniu tymczasowym stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).
 
Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Jednakże osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.
 
Wyróżnia się dwa rodzaje zameldowania na pobyt tymczasowych:
 
 1. zameldowanie czasowe do 3 miesięcy;
 2. zameldowanie czasowe powyżej 3 miesięcy.
 
Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy z reguły dokonuje się ustnie we właściwym urzędzie gminy w obecności właściciela lub osoby, która dysponuje innym prawem do lokalu, w którym przebywa osoba chcąca się zameldować. Aby dokonać takiego zameldowania należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, a w przypadku osoby niepełnoletniej, która nie posiada dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia. Ponadto powinno się okazać dokument, który potwierdza tytuł prawny do lokalu. 
 
Co do zasady zameldowanie tymczasowe trwa do 3 miesięcy.
 
Po upływie 3 miesięcy nieprzerwanego pobytu w tej samej miejscowości osoba zameldowana na pobyt czasowy obowiązana jest zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności:
 
 1. wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego;
 2. pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych;
 3. odbywanie czynnej służby wojskowej;
 4. pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i odpowiednich ośrodkach przewidzianych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.).
 
Wątpliwości co do charakteru pobytu rozstrzyga właściwy organ gminy. Należy podkreślić, iż w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 
Aby zameldować się tymczasowo na okres dłuższy niż 3 miesiące należy wypełnić odpowiedni formularz, w którym zgłasza się następujące dane osobowe:
 
 1. nazwisko i imiona;
 2. nazwisko rodowe;
 3. nazwiska i imiona poprzednie;
 4. imiona rodziców;
 5. nazwiska rodowe rodziców;
 6. stan cywilny;
 7. imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;
 8. płeć;
 9. datę i miejsce urodzenia;
 10. obywatelstwo;
 11. numer PESEL;
 12. dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień;
 13. adres miejsca pobytu stałego;
 14. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 15. o wykształceniu.
 
Ponadto osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy powinna zgłosić czas jego trwania. Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu następnej doby.
 
Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7 na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.


Tagi: zameldowanie, meldunek

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły