Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Ustawa o ochronie przyrody

03.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) co do zasady weszła w życie z dniem 1 maja 2004. Z wyjątkiem jednak art. 39 i 134 pkt 2, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Ustawa ta zastąpiła ustawę z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. 
 
W przedmiotowej ustawie określone są cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ponadto ustawa ta zawiera definicję pojęcia „ochrona przyrody”. Zgodnie z jej art. 2 ust. 1 ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
 
 1. dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
 2. roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
 3. zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
 4. siedlisk przyrodniczych;
 5. siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 6. tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
 7. krajobrazu;
 8. zieleni w miastach i wsiach;
 9. zadrzewień.
 
Natomiast celem ochrony przyrody jest:
 
 1. utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
 2. zachowanie różnorodności biologicznej;
 3. zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
 4. zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
 5. ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
 6. utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
 7. kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
 
Ustawa  o ochronie przyrody składa się z 13 rozdziałów i jednego załącznika. Ich tytuły są następujące:
 
 • Rozdział I Przepisy ogólne;
 • Rozdział II Formy ochrony przyrody; należą do nich: parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; obszary chronionego krajobrazu; obszary Natura 2000; pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów;
 • Rozdział III Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt;
 • Rozdział IV Ochrona terenów zieleni i zadrzewień;
 • Rozdział V Organy ochrony przyrody; organami tymi są: minister właściwy do spraw środowiska; Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; wojewoda; regionalny dyrektor ochrony środowiska; marszałek województwa; dyrektor parku narodowego; starosta; wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
 • Rozdział VI Służby ochrony przyrody;
 • Rozdział VII Zwalczanie przestępstw i wykroczeń na obszarach chronionych;
 • Rozdział VIII Wykonywanie ochrony przyrody;
 • Rozdział IX Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody;
 • Rozdział X Skutki prawne objęcia ochroną;
 • Rozdział XI Przepisy karne;
 • Rozdział XII Zmiany w przepisach obowiązujących;
 • Rozdział XIII Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe;
 • Załącznik Wykaz Parków Narodowych.


Tagi: ochrona przyrody, prawo administracyjne

Opinie naszych zadowolonych Klientów
  Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły