Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Borys Kostyra
Zamów poradę online Zapytaj prawnika

Umowa dzierżawy gruntu

03.07.2012
Witold Walkowski
Autor:
Witold Walkowski Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Masz problem?
Zadaj mi pytanie
Umowę dzierżawy gruntu reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przez tą umowę wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 639 § 1 k.c.). Zgodnie z powyższym umowa dzierżawy zawierana jest między wydzierżawiającym a dzierżawcą. Wydzierżawiającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest właścicielem lub posiadaczem gruntu. Należy zaznaczyć, iż może to być zarówno posiadacz samoistny, jak i zależny. Natomiast dzierżawcą może być dowolny podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).
 
Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów regulujących w sposób szczególny ten stosunek prawny (art. 694 k.c.).
 
Forma umowy dzierżawy gruntu
 
Wymagana forma umowy dzierżawy gruntu zależy od okresu, na jaki umowa ta zostaje zawarta. W przypadku, gdy umowa dzierżawy zawarta jest na okres krótszy niż rok umowa ta może być zawarta w formie dowolnie tzn. zarówno ustnie, jak i na piśmie. Natomiast w sytuacji, gdy grunt wydzierżawia się na okres dłuższy niż rok powinno zachować się formę pisemną. Wynika to z faktu, iż umowę dzierżawy zawartą na okres dłuższy niż rok bez zachowania formy pisemnej poczytuje się za zawartą na czas nie oznaczony (art. 660 k.c.).
 
Elementy umowy dzierżawy gruntu
 
W umowie dzierżawy gruntu powinno zawrzeć się następujące elementy:
 
 1. dane wydzierżawiającego;
 2. dane dzierżawcy;
 3. oznaczenie wydzierżawianego gruntu;
 4. czas, na jaki umowa jest zawierana;
 5. wysokość czynszu dzierżawnego;
 6. termin i sposób uiszczania czynszu dzierżawnego;
 7. wskazanie, którą stronę umowy obciąża obowiązek płacenia podatków oraz innych kosztów związanych z wydzierżawianym gruntem.
 
Czas, na który można zawrzeć umowę dzierżawy gruntu
 
Umowa dzierżawy gruntu może być zawarta zarówno na czas oznaczony, jak i nie oznaczony. Należy jednakże pamiętać, iż dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nie oznaczony (art. 695 § 1 k.c.).
 
Sposób określenia czynszu w umowie dzierżawy gruntu
 
Czynsz dzierżawny może być zastrzeżony w:
 
 1. pieniądzach;
 2. świadczeniach innego rodzaju;
 3. ułamkowej części pożytków.
 
Podstawowe obowiązki wydzierżawiającego oraz dzierżawcy gruntu
 
Głównym obowiązkiem wydzierżawiającego jest wydanie dzierżawcy gruntu oraz pozostawienie go w jego dyspozycji na czas wskazany w umowie dzierżawy bez prawa ingerowania w prowadzoną przez dzierżawcę działalność. 
 
Natomiast podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest płacenie czynszu dzierżawnego w wysokości, terminie i w sposób wskazany w umowie dzierżawy. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie oznaczony, czynsz jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - półrocznie z dołu. Ponadto dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Dzierżawca obowiązany jest także do dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Natomiast po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.
 
Obniżenie czynszu dzierżawnego
 
Dzierżawcy przysługuje prawo do żądania obniżenia czynszu dzierżawnego w następujących przypadkach:
 
 1. gdy wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu;
 2. gdy wydzierżawiany grunt ma wady, które zmniejszają jego przydatność do umówionego użytku.
 
Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu
 
W przypadku, gdy umowa dzierżawy została zawarta na czas nie oznaczony może być wypowiedziana z zachowaniem terminów wskazanych w umowie, a w przypadku braku określenia terminów w umowie na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.
 
Natomiast w sytuacji, gdy umowa dzierżawy gruntu została zawarta na czas oznaczony i z datą pewną może być rozwiązana zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie. Natomiast, gdy takich warunków nie zastrzeżono to umowa dzierżawy nie podlega wypowiedzeniu i rozwiązaniu. Jej wygaśnięcie następuje z upływem terminu, na który została zawarta. 
 
Należy jednakże podkreślić, iż zarówno umowę dzierżawy gruntu zawartą na czas oznaczony, jak i nie oznaczony wydzierżawiający może wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
 
 1. jeżeli dzierżawca pomimo udzielenia mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu dzierżawnego pozostaje w zwłoce z jego zapłatą co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące;
 2. jeżeli dzierżawca pomimo upomnienia wydzierżawiającego używa gruntu w sposób sprzeczny z umową dzierżawy lub z jego przeznaczeniem;
 3. gdy dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego odda wydzierżawiany grunt osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w poddzierżawę. 


Tagi: dzierżawa, umowa, nieruchomość

Opinie naszych zadowolonych Klientów
 • 07.11.2013 Karolina napisał(a):

  Czy umowę dzierżawy należy gdzieś zgłaszać? Jeśli nie jest ona nigdzie zgłoszona to czy jest jest ważna?

 • Zostaw swój komentarz
  Adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Opinie klientów
Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki . Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry. Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

 • right
Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

 • left
 • right
Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

 • left
 • right
Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

 • left
 • right
Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

 • left
 • right
Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

 • left
 • right
Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

 • left
 • right
Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

 • left
 • right
Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

 • left
 • right
Podobne artykuły